แบบทดสอบ บทที่ 1 ระบบสารสนเทศ
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด เพียงคำตอบเดียว
ชื่อ - สกุล
Your answer
ห้อง
Your answer
เลขที่
Your answer
1. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
2. ข้อใดจัดเป็นซอฟต์แวร์ระบบทั้งหมด
3. ข้อใดจัดเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั้งหมด
4. ข้อใดเป็นกระบวนการของระบบสารสนเทศ
5. อาชีพใดมีหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6. อาชีพ System Analyst เป็นอาชีพที่ตรงกับข้อใด
7. ลักษณะของสารสนเทศในข้อใด มีความน่าเชื่อถือ
8. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อใดมีผลต่อสังคมในโรงเรียน
9. การพูดคุยผ่าน Face book ทางอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศเป็นการใช้เทคโนโลยีในด้านใด
10. ข้อใดมีองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลประวัติการศึกษาครบทุกองค์ประกอบ
11. ข้อใดเป็นฮาร์ดแวร์ทั้งหมด
12. สรยุทธ์ ทำหน้าที่สอบถามความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อการทำโปรแกรมประยุกต์ เขาจัดอยู่ในบุคลากรกลุ่มใด
13. รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง ตัวอักษร เป็นองค์ประกอบใดของระบบสารสนเทศ
14. ข้อมูล (Data) ถูกนำสู่คอมพิวเตอร์ผ่านทางหน่วยใด
15. อุปกรณ์ใด ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่มีเนื้อที่มากที่สุด
หมายเลข 1
หมายเลข 2
หมายเลข 3
หมายเลข 4
16. อุปกรณ์ใด เป็นที่รวมของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์
หมายเลข 1
หมายเลข 2
หมายเลข 3
หมายเลข 4
17. อุปกรณ์ใด เป็นชิปที่กำหนดค่าเร่ิมต้นของคอมพิวเตอร์ มาจากโรงงานผู้ผลิต
หมายเลข 1
หมายเลข 2
หมายเลข 3
หมายเลข 4
18. ฮาร์ดดิสก์ในปัจจุบัน สายรับส่งข้อมูล คือสายใด
หมายเลข 1
หมายเลข 2
หมายเลข 3
หมายเลข 4
19. อุปกรณ์ใด ใช้สำหรับเก็บข้อมูล ก่อนการประมวลผล ระหว่างการประมวลผล และหลังการประมวลผล
หมายเลข 1
หมายเลข 2
หมายเลข 3
หมายเลข 4
20. DDR3 เป็นชื่อเรียกของอุปกรณ์ใด ใช้คำตอบข้อ 19.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service