แบบประเมินนักเรียนรายบุคคล
ชั้น/ห้อง
เลขที่
Your answer
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-นามสกุล
Your answer
วัน เดือนปีเกิด (15/07/2545)
MM
/
DD
/
YYYY
ชื่อบิดา-นามสกุล/อาชีพ/อายุ/หมายเลขโทรศัพท์
Your answer
ชื่อมารดา-นามสกุล อาชีพ/อายุ/หมายเลขโทรศัพท์
Your answer
ชื่อผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ได้พักอยู่กับบิดา-มารดา) อาชีพ/อายุ/หมายเลขโทรศัพท์
Your answer
สภาพครอบครัว
ฐานะของครอบครัว
น้ำหนัก/ส่วนสูง
Your answer
โรคประจำตัว
Your answer
ประวัติการแพ้ยา/อาหาร
Your answer
วิชาที่ชอบ (ตอบ 1หรือ 2 รายการ)
Your answer
วิชาที่ไม่ชอบ (ตอบ 1 หรือ 2รายการ)
Your answer
ความสามารถพิเศษของนักเรียน คือ
Your answer
ระดับผลการเรียนเฉลี่ย
Your answer
นักเรียนต้องการให้ครูจัดการเรียนรู้โดยวิธีใด
สิ่งที่นักเรียนคาดหวังในการเรียนวิชานี้
Your answer
สิ่งที่นักเรียนอยากบอกครู
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service