Prihláška do jazykového kurzu pre deti a mládež

Ak sa neviete zaradiť do jednotlivých jazykových úrovní A1-C2, pozrite si najprv tabuľku sebahodnotenia podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEF) na tejto stránke
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Prečítal som si podmienky zápisu, rozumiem im a s nimi súhlasím