แบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบที่ 2 สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2560 - 2561
กรอกข้อมูล 1 รางวัล/ 1 แบบฟอร์ม
1. โรงเรียน *
กรอกชื่อโรงเรียน
Your answer
2. ชื่อรางวัลที่ได้รับ *
กรอกชื่อรางวัล
Your answer
3. ผู้ที่ได้รับรางวัล *
เลือกผู้ที่ได้รับรางวัล
4. คำนำหน้าชื่อ *
ถ้าสถานศึกษาเป็นผู้ได้รับรางวัล ให้เลือกหัวข้อ อื่น ๆ แล้วกรอกคำว่า "สถานศึกษา"
5. ชื่อ - สกุล *
ถ้าสถานศึกษาเป็นผู้ได้รับรางวัล ให้กรอกคำว่า "สถานศึกษา"
Your answer
6. ตำแหน่ง *
ถ้าสถานศึกษาหรือนักเรียนเป็นผู้ได้รับรางวัล ให้เลือก อื่น ๆ แล้วกรอกคำว่า "สถานศึกษา" หรือ "ระดับชั้นที่ศึกษา"
7. ประเภท *
8. ระดับ *
9. วัน เดือน ปี ที่รับรางวัล *
MM
/
DD
/
YYYY
10. หน่วยงานที่จัด *
Your answer
Respectfully Yours.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms