สำรวจความต้องการเข้าเยี่ยมชมคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แบบสำรวจความต้องการเข้าเยี่ยมชมคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปิดรับข้อมูลแล้วครับและประกาศรายชื่อที่บอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณอาคาร 1 หรือติดต่อ อาจารย์มงคล ประเสริฐสังข์
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service