Ankieta dla nauczycieli- realizacja podstawy programowej
ewaluacja styczeń/luty 2018
1 Czy realizowany przez nauczyciela program nauczania jest zgodny z podstawą programową? *
2 Czy realizacja podstawy programowej przebiega w planowany sposób? *
3. Czy zachodzi konieczność wsparcie nauczyciela ewentualnymi dodatkowymi godzinami? *
4a. Czy nauczyciel potrzebuje wsparcia od szkoły w zakresie wdrażania podstawy programowej? *
4b. Jeśli na wcześniejsze pytanie udzielono odpowiedzi "tak", proszę podać na czym ta pomoc mogłaby polegać.
Your answer
5. Czy nauczyciel zna treści i osiągnięcia z podstawy programowej niższego i wyższego etapu edukacyjnego? *
6a. Czy nauczyciel wykorzystuje analizę wyników nauczania do planowania dalszej pracy z uczniami? *
6b. Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź brzmiała "tak", proszę podać w jaki sposób wykorzystywane są wyniki analizy w planowaniu dalszej pracy z uczniem
Your answer
7. Czy nauczyciel modyfikuje własne plany pracy, wdrażając wnioski z badania wyników nauczania? *
8. Czy materiał jest przystępny dla uczniów, uszeregowany zgodnie z zasadą stopniowania trudności, uwzględnia zainteresowania i potrzeby uczniów, uwzględnia różnorodność metod i indywidualizacji kształcenia? *
9a. Czy nauczyciel systematycznie monitoruje osiągnięcia uczniów uwzględniając jego możliwości rozwojowe? *
9b. Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi "tak", proszę podać w jaki sposób monitorowane są osiągnięcia uczniów.
Your answer
10. Czy sprawdzając osiągnięcia edukacyjne uczniów nauczyciel uwzględnia osiągnięcia z podstawy programowej? *
11a. Czy nauczyciel sprawdza spełnianie przez uczniów wymagań określonych w podstawie programowej? *
11b. Jeśli na wcześniejsze pytanie udzielono odpowiedzi "tak", proszę podać w jaki sposób sprawdzane jest spełniane przez uczniów wymagań określonych w podstawie programowej.
Your answer
12a. Czy nauczyciel diagnozuje umiejętności i możliwości uczniów? *
12b. Jeśli na powyższe pytanie udzielono odpowiedzi "tak", proszę podać w jaki sposób diagnozowane są możliwości i umiejętności uczniów.
Your answer
13. Cy nauczyciel ewaluuje własna prace z uczniami? *
14. Czy nauczyciel współpracuje z nauczycielem bibliotekarzem w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji? *
15. Czy nauczyciel prowadzi lekcje w terenie? *
16. Czy nauczyciel organizował lekcje przedmiotowe poza szkołą? ( lekcje muzealne, filmowe, teatralne, przyrodnicze, inne) *
17. Czy nauczyciel organizował wyjazdy do kina, teatru, na koncerty, wystawy itp? *
18a. Czy nauczyciel wprowadza treści edukacji regionalnej na swoim przedmiocie? *
18b. Jeśli na wcześniejsze pytanie udzielono odpowiedzi "tak", proszę podać przykłady realizacji treści edukacji regionalnej na swoim przedmiocie.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms