Мерки за превенция, защита и предотвратяване на наводнения в Източнобеломорски район

* Анкетата Ви ще бъде приета след цялостното и попълване и визуализиране на финално известие.
    This is a required question

    http://earbd.org/files/Image/PURN/FHRM/APSFR_EARBD_FHM_1000_A3.jpg