Registrácia SKrZ 2017/18 JEDNOTLIVCI
Vyplňte zvlášť pre KAŽDÉHO člena Vašeho klubu BEZ ohľadu na to, či je alebo nie je registrovaný aj ako indiv.člen SKrZ (v tomto prípade vyplňujte len tých, ktorým ste materským klubom, resp je do Vašeho klubu schválený prestup alebo
hosťovanie). Na doleuvedenú e-mailovú adresu obdržíte potvrdenie pre kontrolu.
Email address *
Identifikačné údaje jednotlivca
Číslo registrácie SKrZ (ak ide o novú registráciu uveďte "NOVÁ" ak jednotlivec nie je registrovaný v SKrZ uveďte "NEMÁ") *
Your answer
Meno *
Your answer
Priezvisko *
Your answer
Krajina narodenia *
Pohlavie (M-mužské, F-ženské) *
Rodné číslo (formát XXXXXX/XXXX). Ak nie je krajina narodenia SK uveďte "iné" *
Your answer
Dátum narodenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Štátna príslušnosť *
Trvalé bydlisko
Ulica *
Your answer
Číslo *
Your answer
Mesto *
Your answer
Okres *
Your answer
PSČ *
Your answer
Krajina *
Adresa elektronickej pošty (email)
Your answer
Kontaktná adresa (vyplňte ak je odlišná ako trvalé bydlisko)
Ulica
Your answer
Číslo
Your answer
Mesto
Your answer
PSČ
Your answer
Krajina
Webové sídlo
Your answer
Bankový účet pre „sponzorský príspevok“ (IBAN bez medzier)
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service