แบบสำรวจรายวิชาการศึกษาทั่วไป
คำชี้แจง แบบสำรวจรายวิชาการศึกษาทั่วไป ของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอรายวิชาเพื่อบรรจุในหลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
เพศ *
ชั้นปี *
Your answer
สาขาวิชา *
Your answer
คณะ *
Your answer
ตอนที่ 2 ให้นักศึกษาเลือกชื่อรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE)ที่นักศึกษาคิดว่าเป็นชื่อวิชาที่ต้องการเรียนมากที่สุด โดยจัดอันดับ 1 ถึง 5
1 หมายถึง ต้องการเรียนมากที่สุด
2 หมายถึง ต้องการเรียนมาก
3 หมายถึง ต้องการเรียนปานกลาง
4 หมายถึง ต้องการเรียนน้อย
5 หมายถึง ต้องการเรียนน้อยที่สุด
รายชื่อวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ที่ต้องการเรียน *
5
4
3
2
1
คอมพิวเตอร์เพื่อชีวิตในยุคดิจิทัล
เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์
ชีวิตหรูหราบนสังคมออนไลน์
ชีวิตหรรษาบนสังคมออนไลน์
สื่อสังคมออนไลน์ในยุคดิจิทัล
ถ้ามหาวิทยาลัยจัดรายวิชาการศึกษาทั่วไป(GE)ให้นักศึกษาเลือกเรียนได้อิสระ นักศึกษาคิดว่าวิชาอะไรหรือวิชาทางด้านใดที่นักศึกษาอยากเรียนมากที่สุด เพราะเหตุใด *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms