ลงทะเบียนสมัครสอบ TOEIC สำหรับนักเรียน(สาธิตวไลยฯ) นักศึกษาและบุคลากร(มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ)วันพุธที่ 30 ก.ย.63
จัดสอบวันพุธที่ 30 ก.ย. 63 เวลา 13.00 น. สามารถลงชื่อสมัครและชำระเงินได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 11 ก.ย. 2563(ในเวลาราชการ)
เมื่อลงชื่อสมัครสอบแล้วให้มาชำระค่าสอบ ที่ชั้น 5 ห้อง LC502 ศูนย์ภาษา อาคาร75ปีฯ
1. นักเรียน นักศึกษา ค่าสอบ คนละ 800 บาท
2. บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ค่าสอบ คนละ 1300 บาท
**3.กรณีต้องการสมัครสอบประเภท Personal (ถ่ายรูปติดผลสอบ เหมือนสอบที่ศูนย์ใหญ่)
ค่าสอบคนละ 1,900 บาท (คลิกเลือกประเภทสอบ)

***ทางศูนย์ภาษาขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันสอบหรือยกเลิกการสอบหากมีจำนวนผู้สมัครสอบไม่ถึง30คน และปิดรับสมัครเมื่อมีจำนวนผู้สมัครเต็มตามจำนวน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทางหน้าเว็บไซต์ศูนย์ภาษา (www.lcvru.com) และหน้า Facebook (ศูนย์ภาษา วไลยอลงกรณ์)***

**กรณีไม่ได้เข้าสอบ หรือไม่มีหลักฐานมาแสดงในวันสอบ ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัคร**

*เฉพาะผู้ที่ต้องการสอบประเภท Personal ค่าสอบ 1,900 บาท (ถ่ายรูปติดผลสอบ เหมือนสอบที่ศูนย์ใหญ่) คลิกเลือก
กรุณาเลือก
Clear selection
รหัสนักศึกษา/รหัสนักเรียน
กรุณากรอกรหัสให้ครบถ้วน กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา
เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
จำนวน 13 หลัก
คำนำหน้าชือ *
กรุณาเลือก
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) *
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *
คณะ/หน่วยงาน *
กรุณาเลือก
สาขา
สำหรับนักศึกษา กรุณากรอกสาขาวิชาที่เรียน
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
E-mail ที่สามารถติดต่อได้ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. Report Abuse