INSCRIPCIÓ CAMPUS OLÍMPIA 2020 CEM PISICINES BERNAT PICORNELL
Si no heu rebut el correu electrònic amb el procediment d’inscripció, consulteu-lo a la nostra web al següent enllaç http://www.picornell.cat/v_picornell/informacion/informacionver.asp?cod=49767&te=167&idage=50469&vap=0 abans d’omplir el formulari.

Per tramitar de forma correcta la vostra sol·licitud d’inscripció al Campus Olímpia 2020 empleneu tots els camps del formulari amb les dades requerides.
Adreça electrònica *
1. NOM I COGNOMS (de l'infant) *
2. DATA DE NAIXEMENT (de l'infant) *
MM
/
DD
/
YYYY
3. TELÈFON DE CONTACTE EN CAS D'EMERGÈNCIA *
4. ACTIVITAT A LA QUE S'INSCRIU
Selecciona els torns, modalitats i horari als quals s’inscriu el/la nen/a. És important respectar l’any de naixement.
4t TORN (del 13 al 17 de juliol)
5è TORN (del 20 al 24 de juliol)
6è TORN (del 27 al 31 de juliol)
7è TORN (del 3 al 7 d'agost)
8è TORN (del 10 al 14 d'agost)
9è TORN (del 17 al 21 d'agost)
10è TORN (del 24 al 28 d'agost)
11è TORN (del 31 d'agost al 4 de setembre)
12è TORN (del 7 al 11 de setembre)
5. Suma els IMPORTS dels TORNS SELECCIONATS *Abans de continuar avançant, assegura't de sumar i anotar-te correctament tots els imports de les caselles seleccionades per tal de poder fer la transferència al final del procés. Recorda que si demanes ajut econòmic, no has de fer el pagament corresponent a 2 torns. Si selecciones més de 2 torns, hauràs de satisfer el pagament dels que queden fora de l’ajut. *
6. TALLA DE SAMARRETA * *
7. QÜESTIONARI MÈDIC *Necessitem saber si el/la nen/a pateix alguna malaltia crònica, té algun tipus de necessitat especial, segueix algun tractament específic, té alguna al·lèrgia, intolerància alimentària, o hi ha algun aspecte mèdic de rellevància del qual haguem d’estar assabentats. Si la resposta és SI et demanem, si us plau, que especifiquis i detallis a continuació qualsevol d'aquests aspectes. En cas de no patir cap de les condicions anteriorment esmentades, simplement posar "CAP" *
8. AUTORITZACIÓ DE SORTIDA de l'infant: *Escriu si el/la nen/a MARXA SOL/A o bé escriu els NOMS, COGNOMS i PARENTESC de les persones que autoritzes a recollir el/la nen/a del Campus (màxim 4 persones). Recorda incloure't a tu mateix/a. Si indiques que el/la nen/a marxi sol/a i a continuació poses els noms de persones autoritzades, sempre prevaldrà el marxar sol/a. *
9. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA *Cal portar/enviar la DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA per formalitzar la inscripció a partir del primer dia d'obertura del Centre i abans de l'inici del Campus. (Full d'inscripció /Justificant de pagament/ Declaració responsable /Fotocopia DNI /Cat Salut/ Targeta de vacunació /Autorització per a sortides /Autorització de recollida (si fos necessari) /Llistat de comprovació de símptomes) *
10. PAGAMENT - FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ *Un cop enviïs el formulari, hauràs de fer el pagament per transferència bancària al número de compte IBAN ES04 2100 8637 6402 0012 4077, indicant CAMPUS + NOM I COGNOMS del nen/a., i enviar el comprovant de la transferència a campus@picornell.cat. La reserva de plaça no es farà efectiva fins que no rebem el comprovant de pagament. Les inscripcions es faran per rigorós ordre d’arribada. Aquest any les places són més limitades que mai, per això us recomanem enviar de forma urgent el comprovant de pagament. Només queden exemptes de pagament, màxim 10 dies (2 torns), les persones sol·licitants d'ajut econòmic. *
11. NORMATIVA D'INSCRIPCIÓ AL CAMPUS OLIMPIA 2020 *Podeu consultar la normativa completa a: https://vacances.barcelona.cat/ca/inscripcions *
12. AUTORITZACIÓ DRETS D'IMATGE *Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i està regulat per la Llei orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la Direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar les imatges en les quals apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables en els espais de comunicació i difusió del Centre (panells informatius, plafons, publicacions digitals i/o en paper), incloent-hi els espais web i les xarxes socials, amb la finalitat d’informar i fer difusió de les activitats organitzades pel Centre. L’esmentat consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment per l’interessat. A partir de l’acceptació del present formulari vostè autoritza expressament la publicació de les imatges amb les finalitats que s’especifiquen. *
13. PROTECCIÓ DE DADESEn AIGUA ESPORTS I SALUT, S.L. (en endavant AES, S.L.) tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar el servei sol•licitat, així com realitzar la facturació que sigui procedent. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació professional o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. En AES, S.L. estem legitimats per tractar les seves dades perquè són necessàries per a la prestació del servei sol•licitat.AES, S.L. ha adoptat totes les mesures de seguretat establertes en la legislació actual sobre protecció de dades. Pot exercir en tot moment els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament, mitjançant escrit dirigit a: AIGUA ESPORTS I SALUT, S.L. amb CIF: B62849674 en Avinguda de l’Estadi 30-38 08038 Barcelona. E-Mail: rgpd@picornell.cat i telèfon: 93 480 22 11.També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy