แบบสำรวจความต้องการของครอบครัวเปราะบาง ช่วงวิกฤต COVID-19
สำหรับจัดทำฐานข้อมูล open data แบบ real-time เพื่อสื่อสารและจัดการทรัพยากรในเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การช่วยกันบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดของประเทศ ให้ส่งถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้ตรงตามความจำเป็น ในปริมาณที่เหมาะสม อย่างทันท่วงที

ขอความกรุณากรอกความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น
โดยทางทีมงานจะโทรประสานงานติดตามสถานการณ์กับท่านเป็นระยะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โครงการ InfoAid โทร 095-464-5669

โดยความร่วมมือของ
มูลนิธิความคิดสร้างสรรค์เพื่อรับมือภัยพิบัติ (Design for Disasters)
OpenDream
เทใจ
ChangeFusion
สสส.

*ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของชุมชน กลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือ หรือข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ จะไม่ถูกนำไปเปิดเผยต่อสาธารณะ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy