แบบฟอร์มสำรวจรายชื่อจำแนกสถานศึกษาเอกชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดชื่อหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
1.กลุ่มสีแดง หมายถึง สถานศึกษามีการดำเนินการคัดกรองนักเรียน นักศึกษา และมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ดื่มแอลกอฮอล์ เสพยาเสพติด และมีพฤติกรรมเสี่ยง มากกว่าร้อยละ 10 รอบสถานศึกษาประมาณ 1 กิโลเมตร
มีร้านเกมส์ ร้านขายสุรา ยาสูบ สถานบันเทิง หอพัก มากกว่า 3 แห่ง สถานศึกษาต้องการความช่วยเหลือด้าน
งบประมาณและการบังคับใช้กฎหมาย
2.กลุ่มสีส้ม หมายถึง สถานศึกษามีการดำเนินการคัดกรองนักเรียน นักศึกษา และมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ดื่มแอลกอฮอล์ เสพยาเสพติด และมีพฤติกรรมเสี่ยง น้อยกว่าร้อยละ 10 รอบสถานศึกษาประมาณ 1 กิโลเมตร
มีร้านเกมส์ ร้ายขายสุรา ยาสูบ สถานบันเทิง หอพัก น้อยกว่า 3 แห่ง สถานศึกษาต้องการความช่วยเหลือ
ด้านงบประมาณและการบังคับบัญชาใช้กฎหมาย
3.กลุ่มสีขาว หมายถึง สถานศึกษามีการดำเนินการคัดกรองนักเรียน นักศึกษา และมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ดื่มแอลกอฮอล์ เสพยาเสพติด และมีพฤติกรรมเสี่ยง รอบสถานศึกษา ประมาณ 1 กิโลเมตร ไม่มีร้านเกมส์
ร้านขายสุรายาสูบ สถานบันเทิง หอพัก สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ชื่อสถานศึกษา *
Your answer
ให้สถานศึกษาเอกชนในระบบทุกโรงเรียน ทำเครื่องหมาย  ในกลุ่มที่โรงเรียนของตนเอง จำแนกโดยใช้หลักเกณฑ์ตามความหมายที่ให้ไว้ข้างบนนี้ *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy