Bli regional signatär av ReDA i Blekinge

Samverkan är en viktig ledstjärna i arbetet med ReDA, regional digital agenda. Signatärskapet är en fortsättning på en sådan samverkan. Det handlar om att flera aktörer ska kunna bidra och påverka det digitaliseringsarbete som vi driver genom
ReDA-arbetet.

Vi är i full gång med att genomföra en regionala digital agenda.

Företag och organisationer kan bli signatärer för den regionala digitala agendan. Som signatär förväntas du beskriva vad just ni i er organisation/företag kan göra för att Blekinge ska bli bäst i Sverige på att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Du som privatperson kan också bli signatär. Här får du möjligheten att träffa fler människor som vill vara med och skapa ett eSamhälle i Blekigne. Ämnena kan vara allt i från utbyggnad av bredband, digitala samhällstjänster i din kommun, äldre och eHälsa, digitaliseringsfrågor i skolan, mm, mm du väljer själv efter dina intresseområden.

Signatärskapet är helt frivilligt.

Målet är att vi ska bli bäst i Sverige på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och att vi ska skapa ett attraktivt eSamhälle i Blekinge 2020!

    Organisationer/företag och privatpersoner kan vara med och signera en  avsiktsförklaring för att bidra i utvecklingen med att digitalisera Blekinge.   Målet är att vi ska bli bäst i Sverige på att utnyttja digitaliseringens möjlighetet och att vi ska skapa ett attraktivt eSamhälle i Blekinge 2020.
    This is a required question