Справка формуляр за детски градини
Справката следва да бъде попълнена от директорите на детските градини в срок до 13.00 часа на 21.07.2017г
/петък/
код по НЕИСПУО *
Your answer
образователна институция *
Your answer
населено място *
Your answer
Брой специалисти, назначени в детската градина за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в образователната институция *
Your answer
От общия брой специалисти, назначени в детската градина: брой ресурсни учители, назначени в детската градина *
Your answer
От общия брой специалисти, назначени в детската градина: брой психолози, назначени в детската градина *
Your answer
От общия брой специалисти, назначени в детската градина: брой логопеди, назначени в детската градина *
Your answer
От общия брой специалисти, назначени в детската градина: брой слухово - речеви рехабилитатори, назначени в детската градина *
Your answer
От общия брой специалисти, назначени в детската градина: брой педагози на зрително затруднени деца, назначени в детската градина *
Your answer
Общ брой деца в специални групи в детски градини *
Your answer
Брой деца с нарушено зрение *
Your answer
Брой деца с увреден слух *
Your answer
Брой организирани и проведени квалификационни дейности за педагогическите специалисти за работа с деца и ученици със СОП *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms