Active Citizenship Ankieta
This survey is an important part of a European KA2 ERASMUS+ Project - Secret Code For Active Citizenship - that aims to improve the level and quality of active citizenship at local/national/European/global communities of young people by using innovative educational tools as escape rooms and training youth workers.

We want to create a European network of “Change Makers” and strengthen the role of youth participation in society. This partnership counts with NGOs from Portugal, Sweden, Romania and Poland.

But for this to happen we NEED YOU! Well, just 15 minutes of your time!

Your participation is very important to give us your perspective about Active Citizenship (AC). What it means to you AC and how can we help youth to get more and more engage in Citizenship. This will be one of the starting points to then develop the training program.

Remember: please answer to every answer and there is no correct answer, so every perspective is accepted!

Therefore, thank you so much for your help and follow us on Fb/eduescape.org

____

Ta ankieta jest ważną częścią europejskiego projektu KA2 ERASMUS+ - Secret Code For Active Citizenship - którego celem jest poprawa poziomu i jakości aktywnego obywatelstwa w lokalnych / krajowych / europejskich / globalnych społecznościach młodych ludzi poprzez wykorzystanie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych takich jak escape room, a także szkolenie osób pracujących z młodzieżą.

Chcemy stworzyć europejską sieć „Change Makers” i zwiększyć rolę udziału młodzieży w społeczeństwie. To partnerstwo obejmuje NGOs z Portugalii, Szwecji, Rumunii i Polski.

Ale żeby zrealizować nasze założenia, POTRZEBUJEMY CIEBIE! To tylko 15 minut Twojego czasu!

Twój udział jest bardzo ważny, abyśmy poznali Twoje zdanie dotyczące aktywnego obywatelstwa. Pytamy, co oznacza dla ciebie aktywne obywattelstwo i jak możemy pomóc młodzieży w coraz większym zaangażowaniu się w obywatelstwo. Będzie to jeden z punktów wyjścia do późniejszego opracowania programu szkoleniowego.

Pamiętaj: odpowiedz na każde pytanie; nie ma tutaj poprawnych odpowiedzi, więc każdy pogląd jest akceptowany!

Bardzo dziękujemy za pomoc i zapraszamy do śledzenia nas na Fb / eduescape.org
Age / Wiek *
Gender / Płeć *
City of Residence / Miasto, w którym mieszkasz *
Country of Residence / Państwo, w którym mieszkasz *
What does it mean to you "Civil participation" in one sentence? / Co w jednym zdaniu oznacza dla Ciebie "uczestnictwo obywatelskie"? *
Do you consider yourself to be an active citizen at local, national and international level? / Czy uważasz się za aktywnego obywatela na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym? *
Why/Why not? / Dlaczego/dlaczego nie? *
Do you believe in the work of public authorities? / Czy wierzysz w pracę władz publicznych? *
Why? / Dlaczego? *
Do you vote? / Czy głosujesz? *
Required
If you don't vote, why not? / Jeśli nie głosujesz, to dlaczego?
If you vote, what do you take into consideration? / Jeśli głosujesz, to co bierzesz pod uwagę?
Are you familiar with / Czy znasz: *
Required
How do you see your role in the community and how do you exercise this role? / Jak widzisz swoją rolę w swojej społeczności i jak ją wykonujesz? *
Which causes do you support the most? / Które kwestie popierasz najbardziej? *
Required
How do you express your support for the cause(s)? / Jak wyrażasz swoje poparcie różnych kwestii? *
Required
Do you participate in any of the following activities in your community / Czy uczestniczysz w którymś z poniższych zajęć w swojej społeczności? *
Required
What do you think could be the advantages and dangerous of social networks and media for citizenship regarding youth? / Jakie są według Ciebie zalety i zagrożenia sieci i mediów społecznościowych dla obywatelstwa osób młodych? *
Do you feel that there is enough information about / Czy czujesz, że jest wystarczająco wiele informacji o: *
A totally lack of information / Zupełny brak informacji
Sufficient information / Wystarczająco dużo informacji
There are a lot of information / Jest wiele informacji
Local NGO work in your community / Pracy lokalnych NGO w Twojej społeczności
Municipality work in your community / Pracy samorządów w Twojej społeczności
Democracy and Political Decision-Making / Demokracji i politycznego podejmowania decyzji
Nacional Government Work / Pracy narodowych rządów
European work of NGOs / Europejskiej pracy NGOs
European Parliament Work / Pracy Europejskiego Parlamentu
Do you speak with your friends/family about / Czy rozmawiasz ze swoimi przyjaciółmi/rodziną o: *
Rare / Rzadko
Sometimes / Czasami
Often / Często
Very often / Bardzo często
National Politics / Polityce krajowej
Societal issues / Sprawach społecznych
International/EU Politics / Międzynarodowej/europejskiej polityce
Democracy / Demokracji
Youth Role in Society / Roli osób młodych w społeczeństwie
Citizen Rights and Responsabilities / Prawach i obowiązkach obywateli
Have you ever participated in an active citizenship training? / Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś w szkoleniu o aktywnym obywatelstwie? *
If yes, what format and what have you learned? / Jeśli tak, to w jakiej formie i czego się nauczyłeś/aś?
Would you be motivated to participate in a training about active citizenship? / Czy byłbyś zmotywowany do udziału w szkoleniu o aktywnym obywatelstwie? *
Not at all / Wcale
Very interested / Bardzo zainteresowany/a
Which topics/activities you would like to see in an active citizenship training for youth? / Które tematy/zajęcia chciałbyś widzieć na szkoleniu dla osób młodych o aktywnym obywatelstwie? *
Required
What do you believe to be the role of Youth in Society and in the future? And what do you think it is missing to have more active youth in terms of citizenship? / Jak myślisz, jaka jest rola osób młodych w społeczeństwie i jaka będzie w przyszłości? A jak myślisz, czego brakuje, aby mieć bardziej aktywną młodzież pod względem obywatelstwa? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy