แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 2559
เพื่อสอบถามผู้ใช้ระบบสารสนเทศขอวิทยาลัย ถึงความสะดวกในการใช้งาน ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่มีในระบบ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงระบบ
เพศ *
สถานภาพ *
แผนกวิชา *
1. ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษา (LAN & Wireless)
1.1 ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet) ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย *
1.2 ความสะดวกในการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย *
1.3 ความมีเสถียรภาพของระบบสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต(Internet) ได้อย่างต่อเนื่อง *
1.4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย แบบ LAN สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง *
1.5 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย แบบ Wireless สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง *
2. ด้านระบบรักษาความปลอดภัย (Security)
2.1 ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งาน ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยฯ *
2.2 ความพึงพอใจในโปรแกรมป้องกันไวรัส(Antivirus) ที่วิทยาลัยจัดสรรไว้ให้ *
3. ด้านการให้บริการ (Service)
3.1 การกำหนดสิทธิ์ (Username Account) ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีความปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน *
3.2 การบริการ และดูแลแก้ไขปัญหาผู้ใช้งานระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์มีความรวดเร็ว และทันต่อการใช้งาน *
3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างมีมิตรไมตรี *
4. ด้านการให้บริการเว็บไซต์ วิทยาลัย
4.1 การเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ ได้ตามสิทธิ์ *
4.2 ข้อมูลที่นำเสนอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย *
4.3 ออกแบบการใช้งานง่าย เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว *
4.4 ออกแบบได้สวยงาม การใช้สี และขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม *
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service