Rejestracja uczestników na szkolenie z zakresu powszechnej samoobrony ludności organizowane przez Wójta Gminy Mszana- Szefa Obrony Cywilnej

TYLKO MIESZKAŃCY GMINY MSZANA
PRZEWIDYWANY TERMIN SZKOLENIA III DEKADA PAŹDZIERNIKA
WIĘCEJ INFORMACJI ZOSTANIE PRZEKAZANA WYTYPOWANYM OSOBOM W TERMINIE DO 10 WRZEŚNIA BR.

Warunki wyłączenia**:
1) osoby, które ukończyły sześćdziesiąt lat życia;
2) osoby uznane za stale lub długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do pracy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
3) kobiety w ciąży oraz w okresie sześciu miesięcy po odbyciu porodu;
4) osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat ośmiu;
5) osoby sprawujące opiekę nad:
a) dziećmi od lat ośmiu do szesnastu,
b) osobami obłożnie chorymi,
c) osobami, wobec których orzeczono stałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
d) osobami, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
e)osobami zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym osobom;
6) osoby pobierające naukę lub odbywające studia w szkołach wszystkich typów;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej oraz funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej.

Nie spełniam ustawowych warunków wyłączenia *
Proszę podać nazwę sołectwa w którym Pan/Pani zamieszkuje *
Your answer
Proszę wpisać nazwę ulicy, którą Pan/Pani zamieszkuje *
Your answer
Proszę wpisać numer telefonu do kontaktu *
Your answer
DZIĘKUJĘ ZA UDZIAŁ W ANKIECIE
** art. 169 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku RP (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms