Ankieta dotycząca Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bojadła
W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi dokumentu planistycznego - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bojadła, zwracamy się do mieszkańców i odwiedzających naszą gminę z prośbą o wypełnienie ankiety.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.
1. Jaki jest Pani/Pana związek z Gminą Bojadła *
Required
2. Płeć
3. Wiek *
Required
4. W jakim kierunku powinna rozwijać się Gmina Bojadła? (proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi) *
Required
5. Czy infrastruktura komunikacyjna w Gminie Bojadła jest wystarczająca *
6. Czy brakuje ścieżek rowerowych? (jeśli TAK to proszę podać lokalizację) *
Required
7. Jakie przeznaczenie terenu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojadła powinna mieć działka ...
podaj numer i obręb działki do której chcesz się ustosunkować:
8. Jakie miejsca w gminie Pana/Pani zdaniem wymagają zagospodarowania lub zmiany istniejącej funkcji? (proszę wpisać odpowiedź)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy