แบบฟอร์มลงทะเบียน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 “ประชากรและสังคม 2565”
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 “ประชากรและสังคม 2565”
เรื่อง "โควิด-19: การฟื้นตัวและโอกาสของประชากรและสังคม (COVID-19: Resilience & Opportunity of Population and Society)"

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ห้องประชุม 101 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
และรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM
Sign in to Google to save your progress. Learn more
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
งานลงทะเบียน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 “ประชากรและสังคม 2565” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 “ประชากรและสังคม 2565” เพื่อรวบรวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และส่ง link สำหรับการจัดประชุม online ผ่าน ZOOM ต่อไป โดยมีรายละเอียดคือ
----------------------------
1.ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ ประเภทอาหาร เพื่อติดต่อประสานงาน และรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อจัดทำสรุปผลการดำเนินงานภายในส่วนงานเท่านั้น

2. ท่านยินดีเปิดกล้องเพื่อบันทึกภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรมในช่วง 15 นาทีแรกของการเข้าร่วมกิจกรรม

3.ติดต่องานลงทะเบียนได้ที่ คุณวริศรา ไข่ลือนาม e-mail: waiwingrob@gmail.com

4. การประชุมครั้งนี้มีการเผยแพร่ผ่านช่องทาง IPTV ของมหาวิทยาลัยมหิดล และ Facebook Live (IPSRMahidolUniversity)

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรม ประชุม และเสวนา ได้ที่ https://ipsr.mahidol.ac.th/Privacy/Privacy-Notice-Training-IPSR-v01-1.pdf 

ท่านรับทราบและตกลงตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น หรือไม่ *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy