Jaké budou naše Velatice?
Zjištění potřeb v naší obci pro plánování dalšího rozvoje obce.
Věk
Jsem
V obci
Jste spokojen/a s přístupem zastupitelů k řešení podnětů od občanů?
Jste spokojen/a s prací úředníků na obecním úřadě?
Jste spokojen/a s informováním občanů?
Jste spokojen/a se stavem veřejné zeleně?
Jste spokojen/a se stavem veřejných prostranství?
Jste spokojen/a se stavem dětských hřišť?
Jste spokojen/a se stavem sportovišť?
Jste spokojen/a se stavem chodníků?
Jste spokojen/a se stavem silnic?
Jste spokojen/a se zimní údržbou chodníků a silnic?
Jste spokojen/a se možností parkování?
Jste spokojen/a se systémem sběru a třídění odpadů?
Jste spokojen/a s kvalitou videozpravodaje?
Jste spokojen/a s kvalitou zpravodaje?
Jste spokojen/a s kvalitou webových stránek?
Jste spokojen/a s kvalitou facebooku?
Jste spokojen/a s kvalitou rozhlasu?
Odkud získáváte informace týkající se dění v obci a jste spokojen/a s jejich kvalitou?
můžete zaškrtnout více odpovědí
Jak jste spokojen/a se stavem (technickým) následujících obecních budov:
Obecní úřad
Budova bývalého OÚ
Kulturní dům
Hospoda
Mateřská školka
Hasičská zbrojnice
Sokolovna - tělocvična
Prodejna potravin
Kaplička
Budova bývalé váhy
Hodnocení kulturně společenského vyžití:
Jste spokojen/a se spolkovou činností v obci?
Jste spokojen/a s nabídkou kulturních akcí v obci?
Jste spokojen/a se stavem kulturních zařízení v obci?
Jste spokojen/a s nabídkou sportovních aktivit?
Jste spokojen/a se stavem sportovních zařízení v obci?
Jste spokojen/a s nabídkou vzdělávacích aktivit?
Jste spokojen/a s nabídkou aktivit pro děti a mládež?
Jste spokojen/a s knihovnou?
Základní a mateřské školství
Jste spokojen/a s činností školky?
Jste spokojen/a s činností spádové základní školy (Mokrá)?
Zdravotní a sociální služby
Jste spokojen/a se zajištěním zdravotních služeb pro obec?
Jste spokojen/a s nabídkou sociálních služeb v obci?
Souhlasil/a byste s výstavbou startovacích bytů v naší obci?
Souhlasil/a byste s výstavbou bydlení pro seniory v naší obci?
Využil/a byste teď aktuálně startovací byt nebo byt pro seniory?
Další oblasti života v obci:
Schází vám v obci některé služby (řemesla)?
Pokud ano, jaké?
Your answer
Jste spokojen/a s bezpečností v obci?
Co považujete za nejnebezpečnější místa a jevy v obci?
Your answer
Má podle vás obec podporovat vyšší cestovní ruch v obci?
Pokud ano, co by obec měla podporovat?
Jak hodnotíte projekty realizované v obci v posledních pěti letech?
známkování jako ve škole
silnice v nové zástavbě
nový obecní úřad
oprava fasády sokolovny
nové spodní hřiště
aleje života
stromy kolem silnice na Maxlůvku
opěrná stěna pod OÚ
obnova dětského hřiště u OÚ
zelená oáza
kompostéry a popelnice na plast
radary na měření rychlosti
vznik rodinného centra
nedělní kavárna Lont
Které z plánovaných projektů jsou podle vás nejpotřebnější?
nový zdroj vody
oprava hospody
úprava a rozšíření nádvoří KD
oprava mostku – výjezd ze Zaosadí ke hřišti
příprava pozemků k prodeji (bývalé JZD)
cyklostezka na Mokrou
cyklostezka na Tvarožnou
stěhování sběrného dvora
bytový dům (startovací byty, byty pro seniory)
Máte zájem o veřejné projednání výsledků dotazníku?
Co se podle vás v obci v posledních letech podařilo?
Your answer
Co se nepodařilo?
Your answer
Jaká je podle vás největší přednost života v obci?
Your answer
Jaký je podle vás nejpalčivější problém života v obci?
Your answer
Místo pro vaše další postřehy a připomínky k životu v obci:
Your answer
Děkujeme za spolupráci a za čas, který jste tomuto dotazníku věnovali!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy