คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ สพป.พิษณุโลก เขต 2
ใช้สำหรับขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ***(ในวันรับบัตรโปรดนำบัตรเดิม พร้อมรูปถ่ายถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2.5x3 ซม. มาติดลงบัตร กรณีไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเองให้เขียนใบมอบฉันทะมาด้วย)

***คำชี้แจง***
  1. กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
  2. สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานการกรอกข้อมูล คลิ๊กดาวน์โหลด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำนำหน้านาม (นาย, นาง, นางสาว, ว่าที่...) *
ชื่อ-นามสกุล *
วัน/เดือน/ปีเกิด (01 ม.ค. 2566) *
อายุ (ปี) *
สัญชาติ *
หมู่โลหิต *
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ (123 ม.3 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก) *
เบอร์โทรศัพท์ *
เลขที่ประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ *
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ *
เจ้าหน้าที่รัฐประเภท *
กลุ่มงาน/โรงเรียน *
อำเภอ *
จังหวัด *
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตำแหน่ง....(ตัวอย่างเช่น  ผู้อำนวยการสถานศึกษา , ครู ,ครูผู้ช่วย ) *
อันดับ/ระดับ *
มีความประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ยื่นต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 กรณี *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2. Report Abuse