ใบสมัคร!! โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างสื่อการเรียนรู้ 3 มิติ ด้วย Blender” รุ่น 2
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านกราฟิก
วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2301 ชั้น 3 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
**ดาวน์โหลดเอกสารโครงการฯ ได้ที่ลิงก์นี้:> https://goo.gl/tiQQec
หัวข้ออบรม!!
- Basic UI & interaction / Settings
- การสร้าง Mesh modeling
- การใช้งาน Material & Texture
- การใช้ Lighting
- การ Render ของโปรแกรม Blender
- Workshop การใช้งานโปรแกรม Blender
คำนำหน้านาม *
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
อายุ *
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
e-mail *
Your answer
ระดับการศึกษา *
อาชีพ *
ชื่อหน่วยงาน *
Your answer
หมดเขตรับสมัคร!! วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อภายใน วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561
ติดตามประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ได้ที่หน้าเว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์ www.cc.su.ac.th
(ผลการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ จากคณะผู้จัดโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด)

หมายเหตุ!!
- กรุณาเช็คอีเมลหรือรับการติดต่อกลับทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันสิทธิ์
- ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ต้องได้รับการติดต่อกลับทางใดทางหนึ่งจากทีมงาน และท่านได้ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมอบรมดังกล่าว

หมายเหตุ!! (รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน เท่านั้น!!)
เนื่องจาก มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก หากท่านสมัครเข้าร่วมอบรมและทางเราได้รับการยืนยันตอบรับจากท่าน ทั้งทางโทรศัพท์หรือทางอีเมลที่ท่านระบุมาเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมตามวันและเวลาดังกล่าวได้ !!!กรุณาติดต่อกลับเพื่อขอยกเลิกการเข้าร่วมอบรม ภายในวันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม...
โทร. 034-255-813 ต่อ 636-8
e-mail: su-cc-etm@silpakorn.edu

มอบประกาศนียบัตรให้สำหรับผู้ที่เข้าอบรมเกินร้อยละ 80 ของคอร์ส
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยศิลปากร. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms