แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ และการบริการของห้อง RMUTT Student Service Center สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจและการให้บริการของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล รวมถึง การให้บริการของห้อง RMUTT Student Service Center ซึ่งผลการประเมินนี้จะไปพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ กรุณาตอบแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ใหัความร่วมมือ ณ ที่นี้ด้วย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
สถานภาพ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy