TEST WIEDZY Z ZAKRESU BHP
Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach biurowych
Email address *
Imię i Nazwisko *
Your answer
Ochrona pracy jest to zespół przepisów prawnych regulujących warunki pracy w celu ochrony życia i zdrowia ludzkiego w środowisku pracy oraz interesów pracowników. *
2 points
Pracodawca powinien zapewnić na terenie zakładu pracy osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy *
2 points
Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi *
1 point
Prawo do powstrzymania się pracownika od wykonywania pracy może zostać zrealizowane: *
2 points
Zaznacz prawdziwe stwierdzenia: *
0 points
Required
Czym jest oznakowanie CE? *
2 points
Kobieta może podnosić i przenosić ciężary: *
1 point
Zaznacz zdanie zawierające wszystkie niezbędne kryteria kwalifikujące zaistniały wypadek jako wypadek przy pracy: *
2 points
Required
O każdym wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym, należy zawiadomić: *
2 points
Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków ponosi: *
1 point
Pracownik pracujący przy komputerze ma prawo do: *
2 points
Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy ma prawo do: *
1 point
Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia: *
2 points
Dopuszczalny poziom ekspozycji na hałas w pomieszczeniu do pracy biurowej wynosi: *
0 points
Co oznacza informacja umieszczona na maszynie ? *
2 points
Captionless Image
Pracodawca przed dopuszczeniem do pracy pracownika ma obowiązek ? *
2 points
Pracownik pracujący przy komputerze ma prawo do 5 minutowej przerwy na każdą godzinę pracy. *
1 point
W przypadku zaistnienie zagrożenia związanego z obsługą maszyn pracownik powinien poinformować przełożonego oraz osoby wskazane na wykazie na hali *
2 points
Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp lub przepisów przeciwpożarowych Pracodawca może zastosować wobec niego karę upomnienia, nagany bądź karę pieniężną. *
1 point
Pracodawca zapewnia odzież roboczą pracownikom w przypadku gdy ich własna odzież może uleć zniszczeniu lub zabrudzeniu *
2 points
Do prac związanych z obsługą wtryskarki może być dopuszczony pracownik, który ukończył instruktaż stanowiskowy w tym zakresie *
1 point
Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać ... *
2 points
Przykłady środków ochrony indywidualnej to *
1 point
Jaka jest dopuszczalna wartość napięcia bezpiecznego? *
2 points
Gaśnicą proszkową ABC możemy gasić *
2 points
Jaka jest częstość ucisków klatki piersiowej i wdechów przy RKO ? *
2 points
Jak rozpoznać krwotok żylny? *
2 points
Co jest bezwzględnym priorytetem podczas udzielania czynności pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej? *
1 point
Jesteś świadkiem sytuacji w której Twój współpracownik używał urządzenie elektryczne zasilane z sieci 220V. Nagle upada na skutek porażenia prądem trzymając przedłużacz w zaciśniętej dłoni. Jakie będzie Twoje postępowanie? *
2 points
Twój kolega z pracy wylał sobie wrzątek na stopę. Jakie postępowanie podejmiesz bezpośrednio po oparzeniu (zanim osoba otrzyma pomoc specjalistyczną)? *
2 points
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy