Formularz zdalnego złożenia podania o przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Papieża Jana Pawła II w Wadowicach
Szanowni Państwo,
z powodu obowiązujących ograniczeń, przesłanie niniejszego formularza jest równoznaczne ze złożeniem podania o przyjęcie do szkoły. Na tym etapie nie wymagamy żadnych innych dokumentów. Podpisanie przygotowanego przez nas arkusza nastąpi w dniu badania predyspozycji do nauczania w szkole muzycznej.
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA
imię *
nazwisko *
data urodzenia *
miejsce urodzenia *
obywatelstwo *
adres *
szkoła ogólnokształcąca, do której uczeń uczęszcza *
klasa *
imię i nazwisko matki *
imię i nazwisko ojca *
telefon kontaktowy *
e-mail *
Na jakim instrumencie chcesz grać? *
Czy kandydat posiada jakiś instrument? Jaki? *
ilość lat nauki muzyki i miejsce nauczania *
Szanowni Państwo,
informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach, ul. Legionów 11 i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
1. macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
3. macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
4. podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody albo na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Leszek Proszowski, nowator@nowator.edu.pl
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy