E-Profile เยี่ยมบ้านนักเรียน
เลขประจำตัว
ชั้น ม. *
ห้อง *
เลขที่ *
ชื่อ-นามสกุล นักเรียน *
เช่น นายสมชาย ขยันเรียน
รูปนักเรียน
เบอร์โทรศัพท์นักเรียน
เช่น 089-9133312
อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ถนน
ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์บ้าน
ชื่อ-นามสกุล บิดา
เบอร์โทรบิดา
ชื่อ-นามสกุล มารดา
เบอร์โทรมารดา
สถานภาพครอบครัว
ชื่อ-นามสกุล ผู้ปกครอง *
เบอร์โทรผู้ปกครอง
เกี่ยวข้องเป็น *
กรณีที่นักเรียนอยู่กับคนอื่นๆ สาเหตุเพราะ (ตอบเฉพาะนักเรียนที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา มารดา
การศึกษาของผู้ปกครอง
อาชีพของผู้ปกครอง
รายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง
นักเรียนได้รับเงินต่อวัน
การเดินทางไป-กลับโรงเรียนของนักเรียน
ลักษณะที่อยู่อาศัย
สภาพที่ตั้งบ้านเรือน
บุคคลในครอบครัวมีการใช้สารเสพติด
บุคคลในครอบครัวมีการใช้สารเสพติดเกี่ยวข้องเป็น
บุคคลในครอบครัวที่มีการใช้สารเสพติดเป็นสารเสพติดประเภทใด
การหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน
ถ้านักเรียนมีการหารายได้ระหว่างเรียนนักเรียนมีรายได้วันละกี่บาท
หน้าที่ประจำของนักเรียนที่บ้าน
ถ้านักเรียนมีหน้าที่ประจำที่บ้าน หน้าที่ของนักเรียนคือ
การใช้เวลาว่างของนักเรียนที่บ้าน
เวลาเข้านอนของนักเรียน
เวลาตื่นนอนของนักเรียน
การออกนอกบ้านของนักเรียน
ถ้าออกนอกบ้านบ่อยส่วนใหญ่นักเรียนไปกับใคร
ชื่อครูที่ปรึกษาคนที่ 1
ชื่อครูที่ปรึกษาคนที่ 2
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Nongchangwittaya school. - Terms of Service - Additional Terms