Tevredenheidsenquête
Geachte Heer / Mevrouw,
bedankt voor uw bezoek aan deze "tevredenheidsenquête".

Aan de hand van deze enquête, gaan we na, of u als werknemer, consument en als burger,
nog tevreden bent met "de huidige gang van zaken" in dit land.

Deze enquête is volledig anoniem.

Alvast bedankt voor uw tijd en deelname.

Next
This content is neither created nor endorsed by Google.