1000 เรื่อง 1000 วิจัย 7 - 9 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลพื้นฐานตามโครงการ 1000 เรื่อง 1000 วิจัย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question