Ankieta dotycząca globalnego rozwoju produktów oraz ich komercjalizacji na rynkach zagranicznych.
Ankieta ta będzie wykorzystana do celów pracy doktorskiej o tytule: „Global Product Development and optimization in sustainable development of industrial projects” realizowana na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przez Andrzeja Kuśnierczaka. Ankieta będzie wykrzystana tylko do celów naukowych.
Proszę podaj nazwę firmy: *
Your answer
Proszę podaj branżę firmy: *
Your answer
Proszę podaj rodzaj eksportowanych/komercjalizowanych produktów *
Your answer
Proszę podaj liczbę zatrudnionych pracowników: *
Your answer
Proszę podaj kraje, w których działa Twoja firma: *
Your answer
Jaka jest waga poniższych czynników w zakresie wprowadzania produktów na rynki zagraniczne?
Wolność gospodarcza - swoboda podejmowania działalności gospodarczej wolna od ingerencji państwa, Wyższy wynik punktowy danego kraju oznacza mniejszy zakres interwencji państwa w gospodarkę i większą wolność gospodarczą. *
Nieważny
Bardzo ważny
Innowacyjność - zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji *
Nieważny
Bardzo ważny
Poziom korupcji *
Nieważny
Bardzo ważny
Pozycja w rankingu Doing Business
Należą do niego następujące składowe:
Zakładanie firmy – procedury, czas oraz wymagany minimalny wkład początkowy *
Nieważny
Bardzo ważny
Uzyskiwanie pozwoleń na budowę – procedury, czas oraz koszt inspekcji oraz uzyskiwania pozwolenia *
Nieważny
Bardzo ważny
Czas i koszt uzyskania przyłączą elektrycznego dla nowo wybudowanego przedsiębiorstwa – tzw. Wskaźnik energii elektrycznej *
Nieważny
Bardzo ważny
Rejestrowanie własności – procedury, czas oraz koszt rejestrowania nieruchomości *
Nieważny
Bardzo ważny
Kredyty – stopień regulacji kredytów oraz ilość informacji na temat kredytowania *
Nieważny
Bardzo ważny
Ochrona inwestorów – zakres jawności oraz zakres odpowiedzialności zarządu przed współudziałowcami *
Nieważny
Bardzo ważny
Podatki – liczba płaconych podatków, godziny spędzone rocznie nad przygotowaniem zeznań podatkowych oraz cześć dochodu brutto, jaką stanowi płacony podatek *
Nieważny
Bardzo ważny
Procedury w handlu zagranicznym – liczba dokumentów, podpisów i czasu wymaganego aby przedsiębiorca mógł importować lub eksportować *
Nieważny
Bardzo ważny
Procedury zawierania umów – procedury, czas i koszt zawierania i egzekwowania umów dłużnych *
Nieważny
Bardzo ważny
Procedury likwidacji przedsiębiorstwa – czas i koszt związany z zakończeniem działalności oraz stopa odzysku. *
Nieważny
Bardzo ważny
Regulacje celne oraz sanitarne *
Nieważny
Bardzo ważny
Protekcjonizm gospodarczy
Nieważny
Bardzo ważny
Czynniki kulturowe wg. modelu Hofstede
Dystans do władzy (PDI)
Zależność podwładnych od ich przełożonych, stopień autorytarności, stopień niezależności przełożonych, stopień zależności władzy a obywatelami oraz stopień akceptacji dla nierówności społecznych.
Dystans do władzy (PDI) *
Nieważny
Bardzo ważny
Indywidualizm a kolektywizm (IDV)
Indywidualizm i kolektywizm charakteryzują kultury pod kątem ich zorientowania na jednostkę lub grupę. Indywidualizm to właściwość społeczeństw, wewnątrz których więzi są luźne, kolektywizm jest zaś „właściwy społeczeństwom, w których ludzie od momentu narodzin należą do silnych i spójnych grup.
Indywidualizm a kolektywizm *
Nieważny
Bardzo ważny
Stopień równości płci i barier utrudniających kobietom robienie kariery zawodowej *
Nieważny
Bardzo ważny
Wskaźnik unikania niepewności
Stopień zagrożenia odczuwany przez członków danej kultury w obliczu sytuacji nowych, nieznanych, lub niepewnych
Wskaźnik unikania niepewności *
Nieważny
Bardzo ważny
Orientacja długoterminowa a orientacja krótkoterminowa
Orientacja krótkoterminowa charanteryzuje się tym, że w danych krajach wysiłek musi przynosić szybkie efekty, jest widoczna społeczna presja na konsumpcję, wyraźne poszanowanie tradycji, dbałość o osobistą stabilizację, wypełnianie zobowiąń wynikających z więzi i statusu oraz dbałość o zachowanie twarzy.

Orientacja długoterminowa polega na wytrwałości i systematycznych wynikach w celu stopniowego osiągania rezultatów. Cechuje się też zapobiegliwością i oszczędnym gospodarowaniem zasobów, poszanowaniem okoliczności zamiast radycji, dbałość o umiejętność przystosowania się zamiast osobistej stabilizacji.
Orientacja długoterminowa a orientacja krótkoterminowa *
Nieważny
Bardzo ważny
Wyrozumiałość a powściągliwość
Wyrozumiałość określa społeczeństwo, które pozwala na stosunkowo swobodną satysfakcję z podstawowych i naturalnych ludzkich zachowań związanych z cieszeniem się życiem i zabawą.

Powściągliwość określa społeczeństwo, które tłumi zaspokojenie potrzeb i reguluje je za pomocą ścisłych norm społecznych.
Wyrozumiałość a powściągliwość *
Nieważny
Bardzo ważny
Wysoki bądź niski kontekts kulturowy
Jest to czynnik związany z poziomem potrzebnym do nawiązania relacji biznesowych i zbudowania zaufania. Jest miarą tego jak wyraźne są wiadomości wymieniane w kulturze i jak ważny jest kontekst komunikacji, tego czy wiadomość będzie interpretowana wyłącznie za pomocą słów (pisanych lub mówionych) i ich wyraźnego znaczenia, czy są interpretowane za pomocą tonu głosu, gestu, ciszy lub dorozumianego znaczenia, a także kontekstu lub sytuacji. Tam odbiorca powinien wykorzystać sytuację, wiadomości i normy kulturowe, aby zrozumieć przekaz i zbudować zaufanie.
Wysoki bądź niski kontekts kulturowy *
Nieważny
Bardzo ważny
Jeśli możesz, opowiedz o swoich najciekawszych obserwacjach i doświadczeniach wynikających z wyżej wymienionych czynników.
Wolność gospodarcza
Your answer
Innowacyjność
Your answer
Poziom korupcji
Your answer
Pozycja w rankingu Doing Business
Your answer
Regulacje celne i sanitarne
Your answer
Protekcjonizm gospodarczy
Your answer
Dystans do władzy (PDI)
Your answer
Indywidualizm i kolektywizm (IDV)
Your answer
Męskość a kobiecość
Your answer
Wskaźnik unikania niepewności
Your answer
Orientacja długoterminowa i orientacja krótkoterminowa
Your answer
Wyrozumiałość bądź powściągliwość
Your answer
Wysoki bądź niski kontekst kulturowy
Your answer
Celem tego badania jest opracowanie modelu globalnego rozwoju produktów poprzez umiejscowienie danego kraju w tym modelu i zaproponowanie rozwiązań komercjalizacyjnych bądź kierunków myślenia. Jako menedżer, jak oceniasz ten pomysł oraz to badanie?
Your answer
Zostaw proszę swój e-mail (nieobowiązkowo)
Your answer
Dziękuję Serdecznie za wypełnienie ankiety.
W razie pytań, proszę o kontakt na andrzej@bizneswazji.pl
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy