Ankieta dotycząca globalnego rozwoju produktów oraz ich komercjalizacji na rynkach zagranicznych.
Ankieta ta będzie wykorzystana do celów pracy doktorskiej o tytule: „Global Product Development and optimization in sustainable development of industrial projects” realizowana na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przez Andrzeja Kuśnierczaka. Ankieta będzie wykrzystana tylko do celów naukowych.
Proszę podaj nazwę firmy: *
Proszę podaj branżę firmy: *
Proszę podaj rodzaj eksportowanych/komercjalizowanych produktów *
Proszę podaj liczbę zatrudnionych pracowników: *
Proszę podaj kraje, w których działa Twoja firma: *
Jaka jest waga poniższych czynników w zakresie wprowadzania produktów na rynki zagraniczne?
Wolność gospodarcza - swoboda podejmowania działalności gospodarczej wolna od ingerencji państwa, Wyższy wynik punktowy danego kraju oznacza mniejszy zakres interwencji państwa w gospodarkę i większą wolność gospodarczą. *
Nieważny
Bardzo ważny
Innowacyjność - zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji *
Nieważny
Bardzo ważny
Poziom korupcji *
Nieważny
Bardzo ważny
Pozycja w rankingu Doing Business
Należą do niego następujące składowe:
Zakładanie firmy – procedury, czas oraz wymagany minimalny wkład początkowy *
Nieważny
Bardzo ważny
Uzyskiwanie pozwoleń na budowę – procedury, czas oraz koszt inspekcji oraz uzyskiwania pozwolenia *
Nieważny
Bardzo ważny
Czas i koszt uzyskania przyłączą elektrycznego dla nowo wybudowanego przedsiębiorstwa – tzw. Wskaźnik energii elektrycznej *
Nieważny
Bardzo ważny
Rejestrowanie własności – procedury, czas oraz koszt rejestrowania nieruchomości *
Nieważny
Bardzo ważny
Kredyty – stopień regulacji kredytów oraz ilość informacji na temat kredytowania *
Nieważny
Bardzo ważny
Ochrona inwestorów – zakres jawności oraz zakres odpowiedzialności zarządu przed współudziałowcami *
Nieważny
Bardzo ważny
Podatki – liczba płaconych podatków, godziny spędzone rocznie nad przygotowaniem zeznań podatkowych oraz cześć dochodu brutto, jaką stanowi płacony podatek *
Nieważny
Bardzo ważny
Procedury w handlu zagranicznym – liczba dokumentów, podpisów i czasu wymaganego aby przedsiębiorca mógł importować lub eksportować *
Nieważny
Bardzo ważny
Procedury zawierania umów – procedury, czas i koszt zawierania i egzekwowania umów dłużnych *
Nieważny
Bardzo ważny
Procedury likwidacji przedsiębiorstwa – czas i koszt związany z zakończeniem działalności oraz stopa odzysku. *
Nieważny
Bardzo ważny
Regulacje celne oraz sanitarne *
Nieważny
Bardzo ważny
Protekcjonizm gospodarczy
Nieważny
Bardzo ważny
Clear selection
Czynniki kulturowe wg. modelu Hofstede
Dystans do władzy (PDI)
Zależność podwładnych od ich przełożonych, stopień autorytarności, stopień niezależności przełożonych, stopień zależności władzy a obywatelami oraz stopień akceptacji dla nierówności społecznych.
Dystans do władzy (PDI) *
Nieważny
Bardzo ważny
Indywidualizm a kolektywizm (IDV)
Indywidualizm i kolektywizm charakteryzują kultury pod kątem ich zorientowania na jednostkę lub grupę. Indywidualizm to właściwość społeczeństw, wewnątrz których więzi są luźne, kolektywizm jest zaś „właściwy społeczeństwom, w których ludzie od momentu narodzin należą do silnych i spójnych grup.
Indywidualizm a kolektywizm *
Nieważny
Bardzo ważny
Stopień równości płci i barier utrudniających kobietom robienie kariery zawodowej *
Nieważny
Bardzo ważny
Wskaźnik unikania niepewności
Stopień zagrożenia odczuwany przez członków danej kultury w obliczu sytuacji nowych, nieznanych, lub niepewnych
Wskaźnik unikania niepewności *
Nieważny
Bardzo ważny
Orientacja długoterminowa a orientacja krótkoterminowa
Orientacja krótkoterminowa charanteryzuje się tym, że w danych krajach wysiłek musi przynosić szybkie efekty, jest widoczna społeczna presja na konsumpcję, wyraźne poszanowanie tradycji, dbałość o osobistą stabilizację, wypełnianie zobowiąń wynikających z więzi i statusu oraz dbałość o zachowanie twarzy.

Orientacja długoterminowa polega na wytrwałości i systematycznych wynikach w celu stopniowego osiągania rezultatów. Cechuje się też zapobiegliwością i oszczędnym gospodarowaniem zasobów, poszanowaniem okoliczności zamiast radycji, dbałość o umiejętność przystosowania się zamiast osobistej stabilizacji.
Orientacja długoterminowa a orientacja krótkoterminowa *
Nieważny
Bardzo ważny
Wyrozumiałość a powściągliwość
Wyrozumiałość określa społeczeństwo, które pozwala na stosunkowo swobodną satysfakcję z podstawowych i naturalnych ludzkich zachowań związanych z cieszeniem się życiem i zabawą.

Powściągliwość określa społeczeństwo, które tłumi zaspokojenie potrzeb i reguluje je za pomocą ścisłych norm społecznych.
Wyrozumiałość a powściągliwość *
Nieważny
Bardzo ważny
Wysoki bądź niski kontekts kulturowy
Jest to czynnik związany z poziomem potrzebnym do nawiązania relacji biznesowych i zbudowania zaufania. Jest miarą tego jak wyraźne są wiadomości wymieniane w kulturze i jak ważny jest kontekst komunikacji, tego czy wiadomość będzie interpretowana wyłącznie za pomocą słów (pisanych lub mówionych) i ich wyraźnego znaczenia, czy są interpretowane za pomocą tonu głosu, gestu, ciszy lub dorozumianego znaczenia, a także kontekstu lub sytuacji. Tam odbiorca powinien wykorzystać sytuację, wiadomości i normy kulturowe, aby zrozumieć przekaz i zbudować zaufanie.
Wysoki bądź niski kontekts kulturowy *
Nieważny
Bardzo ważny
Jeśli możesz, opowiedz o swoich najciekawszych obserwacjach i doświadczeniach wynikających z wyżej wymienionych czynników.
Wolność gospodarcza
Innowacyjność
Poziom korupcji
Pozycja w rankingu Doing Business
Regulacje celne i sanitarne
Protekcjonizm gospodarczy
Dystans do władzy (PDI)
Indywidualizm i kolektywizm (IDV)
Męskość a kobiecość
Wskaźnik unikania niepewności
Orientacja długoterminowa i orientacja krótkoterminowa
Wyrozumiałość bądź powściągliwość
Wysoki bądź niski kontekst kulturowy
Celem tego badania jest opracowanie modelu globalnego rozwoju produktów poprzez umiejscowienie danego kraju w tym modelu i zaproponowanie rozwiązań komercjalizacyjnych bądź kierunków myślenia. Jako menedżer, jak oceniasz ten pomysł oraz to badanie?
Zostaw proszę swój e-mail (nieobowiązkowo)
Dziękuję Serdecznie za wypełnienie ankiety.
W razie pytań, proszę o kontakt na andrzej@bizneswazji.pl
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy