Warsztaty szkoleniowe dla kapelmistrzów orkiestr i kierowników zespołów/chórów
VIII Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr „ŚWIĘTEMU JANOWI PAWŁOWI II w HOŁDZIE”
Email address *
Spotkanie organizacyjne
Licheń Stary - 13 kwietnia 2019
Imię i Nazwisko *
Your answer
Nazwa Orkiestry/Zespołu/Chóru *
Your answer
Województwo *
Your answer
Adres do korespondencji *
Your answer
Telefon kontaktowy *
Your answer
Czy Orkiestra/Zespół/Chór dysponuje materiałem nutowym w proponowanym programie koncertu? *
Proszę podać jakie jest zapotrzebowanie na materiał nutowy? *
Your answer
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, tj. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP z siedzibą w Warszawie, wyłącznie w celu organizacji koncertu, a także oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią.

Dodatkowo, potwierdzam otrzymanie informacji, że:
• aby skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych należy wysłać wiadomość e-mail na adres iod@zosprp.org.pl z adresu, którego zgoda dotyczy. Listy w formie tradycyjnej można również kierować pod adres Administratora Danych Osobowych. List musi być opatrzony czytelnym podpisem oraz informacjami umożliwiającymi dokładną weryfikację osoby wnioskującej,
• podanie danych jest dobrowolne,
• moje dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że jest to niezbędne ze względu na realizację celu lub ustawowego obowiązku,
• dane wrażliwe w postaci stanu zdrowia będą chronione poprzez adekwatne środki techniczne i organizacyjne,
• moje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy,
• moje dane nie są profilowane,
• jeżeli podejrzewam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa mam możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• moje dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu i rozliczeniu projektu.
• Mam prawo do:
- bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,
- dostępu do danych osobowych,
- sprostowania/uzupełnienia danych osobowych,
- usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych osobowych,
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

*
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Report Abuse - Terms of Service