FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko *
Your answer
w specjalności: *
Your answer
tel. kontaktowy *
Your answer
e-mail *
Your answer
Wykształcenie (np. mgr inż., inż., tech.) *
Your answer
KONTO
BANK PEKAO SA Oddział Bydgoszcz nr 19 1240 6478 1111 0000 4947 6961
ZOBOWIĄZANIE
Zobowiązuję się do wpłacenia należności za Kurs w wysokości 1.600,00 zł (tysiąc sześćset złotych) na konto PZITB z dopiskiem Kurs - uprawnienia budowlane.

Kurs można opłacić w dwóch ratach:
- I ratę w wysokości 900 zł najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu w kasie biura PZITB
- II ratę w wysokości 700 zł do 18.10.2019 r.

Wpłaty można również dokonać w kasie biura PZITB we wtorki i czwartki w godz. 13.00-17.00 lub w dni zjazdowe (Bydgoski Dom Technika, ul. K.Gotowskiego 6, Bydgoszcz, I piętro, pokój nr 108).

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KURSIE
Uwaga!
Kliknięcie w przycisk "Prześlij" jest jednoznaczne z zapisaniem się na kurs i przyjęciem zgłoszenia oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach kursu. .

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) (obowiązująca do 25.05.2018 r.) oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” (stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi).
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia rejestracji na wybraną formę szkoleniową.
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Bydgoszczy z siedzibą ul. K.Gotowskiego 6, 85-030 Bydgoszcz.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service