แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียนรายบุคคล ( SDQ ) ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง-ระดับประถม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.คำนำหน้าชื่อ *
2.ชื่อ - นามสกุล *
3.ชั้น/ห้อง *
4.เลขที่
5.วัน/เดือน/ปีเกิด
MM
/
DD
/
YYYY
6.เพศ
Clear selection
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
คำชี้แจง กรุณาตอบให้ตรงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือน
1. ฉันพยายามจะทำตัวดีกับคนอื่น ฉันใส่ใจในความรู้สึกของคนอื่น *
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริง
แถวที่ 1
2.ฉันอยู่ไม่นิ่ง ฉันนั่งนานๆ ไม่ได้ *
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริง
แถวที่ 1
3.ฉันปวดศีรษะ ปวดท้อง หรือไม่สบายบ่อยๆ *
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริง
แถว 1
4.ฉันเต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้คนอื่น ( ของกิน เกม ปากกา เป็นต้น ) *
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริง
แถว 1
5.ฉันโกรธแรง และมักอารมณ์เสีย *
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริง
แถว 1
6.ฉันชอบอยู่กับตัวเอง ฉันชอบเล่นคนเดียว หรืออยู่ตามลำพัง *
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริง
แถว 1
7.ฉันมักทำตามที่คนอื่นบอก *
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริง
แถว 1
8.ฉันขี้กังวล *
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริง
แถว 1
9.ใครๆ ก็พึ่งฉันได้ถ้าเขาเสียใจ อารมณ์ไม่ดีหรือไม่สบายใจ *
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริง
แถว 1
10.ฉันอยู่ไม่สุข วุ่นวาย *
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริง
แถว 1
11.ฉันมีเพื่อนสนิท *
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริง
แถว 1
12.ฉันมีเรื่องทะเลาะวิวาทบ่อย ฉันทำให้คนอื่นทำอย่างที่ฉันต้องการได้ *
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริง
แถว 1
13.ฉันไม่มีความสุข ท้อแท้ ร้องไห้บ่อย *
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริง
แถว 1
14.เพื่อนๆส่วนมากชอบฉัน *
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริง
แถว 1
15.ฉันวอกแวกง่าย ฉันรู้สึกว่าไม่มีสมาธิ *
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริง
แถว 1
16.ฉันกังวลเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้น และเสียความเชื่อมั่นในตนเองง่าย *
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริง
แถว 1
17.ฉันใจดีกับเด็กที่เล็กกว่า *
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริง
แถว 1
18.มีคนว่าฉันโกหก หรือขี้โกงบ่อยๆ *
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริง
แถว 1
19.เด็กๆ คนอื่น ล้อเลียนหรือรังแกฉัน *
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริง
แถว 1
20.ฉันมักจะอาสาช่วยเหลือคนอื่น ( พ่อแม่ ,ครู, เด็กคนอื่น ) *
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริง
แถว 1
21.ฉันคิดก่อนทำ *
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริง
แถว 1
22.ฉันเอาของคนอื่นในบ้าน ที่โรงเรียน หรือที่อื่นๆ *
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริง
แถว 1
23.ฉันเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน *
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริง
แถว 1
24.ฉันขี้กลัว รู้สึกหวาดกลัวได้ง่าย *
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริง
แถว 1
25.ฉันทำงานได้จนสำเร็จ ความตั้งใจในการทำงานของฉันดี *
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริง
แถว 1
ตอนที่ 3 พิมพ์ตอบคำถาม
1.นักเรียนมีอย่างอื่นที่จะบอกอีกหรือไม่
ตอนที่ 4 คำถามโดยรวม
1.โดยรวมนักเรียนคิดว่า ตัวเองมีปัญหาในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่ ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤติกรรม หรือความสามารถเข้ากับผู้อื่น (ถ้าตอบ " ไม่ " ไม่ต้องตอบคำถามข้อที่ 1.1-1.4 ถ้าตอบ "ใช่" ให้ตอบคำถามให้ครบทุกข้อ) *
ไม่
ใช่ มีปัญหาเล็กน้อย
ใช่ มีปัญหาชัดเจน
ใช่ มีปัญหาอย่างมาก
แถวที่ 1
1.1 ปัญหานี้เกิดขึ้นมานานเท่าไรแล้ว
น้อยกว่า 1 เดือน
1 – 5 เดือน
6 – 12 เดือน
มากกว่า 1 ปี
แถวที่ 1
1.2 ปัญหานี้ทำให้นักเรียนรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่
ไม่เลย
เล็กน้อย
ค่อนข้างมาก
มาก
แถวที่ 1
1.3 ปัญหานี้รบกวนชีวิตประจำวันของนักเรียนในด้านต่างๆ ต่อไปนี้หรือไม่ 1.3.1 ความเป็นอยู่ที่บ้าน
ไม่
เล็กน้อย
ค่อนข้างมาก
มาก
แถวที่ 1
1.3.2 การคบเพื่อน
ไม่
เล็กน้อย
ค่อนข้างมาก
มาก
แถวที่ 1
1.3.3 การเรียนในห้องเรียน
ไม่
เล็กน้อย
ค่อนข้างมาก
มาก
แถวที่ 1
1.3.4 กิจกรรมยามว่าง
ไม่
เล็กน้อย
ค่อนข้างมาก
มาก
แถวที่ 1
1.4 ปัญหานี้ทำให้คนรอบข้างเกิดความยุ่งยากหรือไม่ ( ครอบครัว เพื่อน ครู เป็นต้น )
ไม่เลย
เล็กน้อย
ค่อนข้างมาก
มาก
แถวที่ 1
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์). Report Abuse