Σεμινάριο Thinglink (δημιουργία διαδραστικής εικόνας), Glogster (δημιουργία διαδραστικής αφίσας) και εφαρμοφή τους σε σχεδιασμό οκλοκληρωμένων μαθησιακών δραστηριοτήτων) - Τρίτη 3/3/2015

Συμπληρώστε τη φόρμα στα Ελληνικά και όλα κεφαλαία
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question