Hae opiskelijajäseneksi Savonia-ammattikorkeakoulun ja YTHS:n toimielimiin vuosille 2021-2022 / Apply to be a student member for Savonia University of Applied Sciences and FSHS's co-operation groups for years 2021-2022
Tällä lomakkeella haet opiskelijajäseneksi Savonia-ammattikorkeakoulun ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön, eli YTHS:n, toimielimiin vuosille 2021-2022. Hakulomake on avoinna 6.12.2020 klo 23.59 saakka.

Yhdellä hakemuksella voit hakea vain yhteen toimielimeen. Mikäli haet useampaan kuin yhteen toimielimeen, tulee sinun täyttää uusi hakemus. Huomaathan, että kaikkien toimielimien työskentelykieli on suomi.

Savonia-ammattikorkeakoulun tutkintolautakunta on kolmijäseninen toimielin, jonka tehtävä on käsitellä opiskelijoiden opintosuorituksia koskevat oikaisupyynnöt. Tutkintolautakunnan toimikausi on kaksi vuotta. Tutkintolautakuntaan haetaan yhtä (1) varsinaista opiskelijajäsentä ja yhtä (1) varajäsentä.

Savonia-ammattikorkeakoulun opintoasianlautakunta on kuusijäseninen toimielin, jonka tehtävänä on käsitellä opiskelijavalintaa ja opiskeluoikeuden menettämistä koskevat oikaisupyynnöt. Opintoasianlautakunnan toimikausi on kaksi vuotta. Opintoasianlautakuntaan haetaan yhtä (1) varsinaista opiskelijajäsentä ja yhtä (1) varajäsentä.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön, eli YTHS:n, valtuuskunta käsittelee vuosittain YTHS:n talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Lisäksi valtuuskunta valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut hallituksen jäsenet. Valtuuskunta hyväksyy tarvittaessa esimerkiksi muutokset säätiön säännöissä. Valtuuskunnassa on 24-30 jäsentä, ja sen toimikausi on kaksi vuotta. YTHS:n valtuuskuntaan haetaan yhtä (1) varsinaista jäsentä.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön, eli YTHS:n, johtokunta on säätiön hallituksen nimittämä, ja johtokuntia on yhteensä viisi, yksi jokaisella YTHS:n palvelualueella. Johtokunnan tehtävänä on seurata alueen toimintaa ja toimintaympäristön muutoksia sekä alueella tehtävää yhteisöterveystyötä ja terveyden edistämistoimintaa. Johtokunta käsittelee alueeseen kuuluvien palvelupisteiden vähentämisen ja lisäyksen sekä muut sellaiset asiat, jotka vaikuttavat oleellisesti terveyspalveluyksikönalueen toimintaan. Johtokunnan toimikausi on kaksi vuotta. YTHS:n johtokuntaan haetaan yhtä (1) jäsentä.


Lisätietoja:

Juha Hämäläinen
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
edustajisto.puheenjohtaja@opiskelijakuntasavotta.fi

///

With this form you can apply to be a student member for Savonia University of Applied Sciences and Finnish Student Health Service's, also known as FSHS, co-operation groups for years 2021-2022. Application form is open 6.12.2020 until 23.59 o'clock.

With one application form you can apply to be a member of one co-operation group. If you want to apply to more than one co-operation group, you need to fill another form. Please notice, that in every co-operation group the used language is Finnish.

Savonia University of Applied Sciences degree committee is a three-member organ, which duty is to process the correction requests regarding students studies. Degree committees term is two years. We are searching one (1) actual member and one (1) vice member for the degree committee.

Savonia University of Applied Sciences study affairs committee is a six-member organ, which deals with the correction requests regarding student selection and study rights. Study affairs committees term is two years. We are searching one (1) actual member and one (1) vice member for the study affairs committee.

The Finnish Student Health Service, also known as FSHS, Council discusses issues that include the budget and the action plan, and also the annual report of the Board of Trustees and adopts the financial statements. In addition, FSHS Council appoints the Chair, Vice Chair and other members of the Board of Trustees. The Council has a minimum of 24 and a maximum of 30 members, and it's term is two years. We are searching one (1) actual member for the FSHS Council.

The Finnish Student Health Service, also known as FSHS, Health Service Unit Management Group is appointed by the Board of Trustees and there are five Health Service Unit Management Groups, for every local service unit. The Management Groups are tasked with monitoring their unit´s activities and changes in their operating environment, health promotion and community health work. The Management Groups attend to any reductions and increases in the number of health centres within the unit and other such matters. The Management Group's term is two years. We are searching one (1) actual member for the Health Service Unit Management Group.


More information:

Juha Hämäläinen
Chairman of the Election Committee
edustajisto.puheenjohtaja@opiskelijakuntasavotta.fi
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy