Анкетен прашалник за јавното мислење на граѓаните за концептот "Велес - паметен град"
Визија за Град Велес
„Граѓаните во центарот. Бизнисите како партнер. Технологија како овозможувач.
Визијата за Град Велес е тесно сврзана со можноста за користење на ИКТ и другите технологии и иновации во корист на подобрување на квалитетот на животот и паметно управување со ресурсите на градот. Градењето на заедничката визија подразбира соработка со сите чинители во општината и е насочено кон потребите на сегашните и идните генерации.” За потребите за изработка на Стратегија за паметен град, Ве молиме да издвоите време и да одговорите на следниот анкетен прашалник со што активно учествувате во креирањето на иднината на Велес.
Ве молиме да наведете дали се согласувате со наведената визија за Град Велес? Ве молиме одберете само еден од понудените одговори (доколку не е поинаку нагласено во прашањето). *
Ве молиме, доколку имате предлози за подобрување на визијата на Град Велес да ги наведете.
Your answer
Вашето мислење за Велес и спецификите на Градот - Ве молиме наведете што е според Ваше мислење специфично за Велес (пр. локацијата / историјата / културата и сл.)
Your answer
Ве молиме наведете што би пофалиле во Велес? *
Your answer
Ве молиме наведете што би промениле во Велес? *
Your answer
Според ваше мислење, Ве молиме наведете како би го решиле проблемот што Ви пречи?
Your answer
Ве молиме наведете кој начин на информирање за активностите на Град Велес најмногу Ви одговара? *
Ве молиме наведете (според Ваше мислење) кој треба да биде главен иницијатор / двигател за развојот на Велес како „Паметен град“? *
Концепт на „Паметен град“ - Дали сте запознати со значењето на терминот „Паметен град“? *
Што според Ваше мислење претставува „Паметно“ (Smart) во терминот „Паметен град“ (Smart City) *
Ве молиме да наведете каква корист од проектот „Велес – Паметен град“ гледате за граѓаните? *
Ве молиме да неведете каква корист од проектот „Велес – Паметен град“ гледате за самиот Град? *
Ве молиме наведете кој град го сметате за "Паметен град" (на пр. Загреб, Лондон, Копенхаген, Барселона, Амстердам, Виена ...) и зошто?
Your answer
Ве молиме наведете на кој начин сметате дека "Паметниот град" треба да комуницира со своите граѓани / градските чинители? *
Сообраќај - Ве молиме наведете дали повеќе би сакале да пешачите или да возите велосипед [ДА] отколку да користите автомобил за движење низ градот [НЕ]? *
Ве молиме наведете кои, според вашето мислење, се приоритети за (развој) на Велес? Од понудените 20, одберете 5 кои се најважни за Вас.
Ве молиме да одберете која е вашата најпосакувана форма на превоз во градот? *
Ве молиме да го вклучите вашиот предлог за "паметно" решение за полесна / поефикасна мобилност во Велес?
Your answer
Управување со Град Велес - Дали би комуницирале или би соработувале со Општина Велес и со претпријатијата и установите под надлежност на Градот доколку тоа би ви било овозможено? *
Ве молиме наведете дали би учествувале во предлагање на приоритети на градот Велес и дали би учествувале во донесување одлуки во рамките на "паметната заедница"? *
Дали сте запознати со структурата на буџетот на Велес? *
Ве молиме наведете, во случај на жалби, како ги приложувате т.е. како претпочитате да се приложат? *
Ве молиме наведете дали гледате можност за подобро решение за управување со квалитетот на градот? *
Наследство и култура - Ве молиме наведете како мислите дека треба да го зачуваме културното наследство на Велес? (*Прашањето не мора да биде одговорено)
Your answer
Ве молиме да дадете предлог "паметни" иницијативи кои ќе помогнат да се зачува и унапреди нашето културно наследство (пр. Smart архиви и сл.)
Your answer
Економија и вработување - Ве молиме наведете која економска гранка, според вашето мислење, е важна за Град Велес? *
Ве молиме наведете како одредена гранка (или друга економска област) би можела да биде "попаметна", односно би постигнала подобри резултати со помалку напор.
Your answer
Ве молиме да одговорите дали сте спремни да ги платите трошоците за користење на "паметните" услуги (во случај тие да се наплаќаат)? *
Колку често користите - *
Секојдневно
често
Понекогаш
Никогаш
Смарт телефон?
Социјални мрежи
Останати (“smart”) технологии
Живеам на територијата на Град Велес *
Возраст *
Пол *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.