پرسشنامه حسابرسی داخلی
بنام خدا
پاسخ دهنده گرامی
با سلام
تضاد وابهام بین وظایف و نقش حسابرسی داخلی با جایگاه سازمانی آن همواره تداعی کننده این سئوال بوده که با توجه به وجود رابطه متقابل کارمندی و کارفرمایی بین حسابرسان داخلی و صاحبکار در شرکتها، آیا توقع حضور این افراد به عنوان بازوی ناظر مستقل در شرکت منطقی است و سبب افزایش سطح کنترل های داخلی می شود؟ در واقع با توجه به مفاهیم استقلال و همچنین جایگاه حسابرس، آیا حسابرسان داخلی استقلال واقعی جهت اجرای بهتر وظایف خود را دارند؟
پرسشنامه حاضر به منظور جمع¬آوری اطلاعات مورد نیاز پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان" بررسی تاثیر تضاد وابهام نقش براستقلال درحسابرسی داخلی" و جهت بررسی و دستیابی پاسخ سئوالات فوق طراحی و در اختیار جنابعالی به عنوان یک فرد صاحبنظر در این رابطه قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش بررسی این موضوع است که آیاد تضاد و ابهام نقش حسابرسان داخلی بر استقلال وکیفیت انجام فعالیت¬های آنان تاثیر منفی دارد یا خیر؟
با توجه به ماهیت پژوهش و روش گردآوری اطلاعات دقت و صداقت شما در پاسخ به سئوالات نقش تعیین کننده¬ای در دستیابی به واقعیت¬های موجود در این رابطه خواهد داشت. پیشاپیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی کمال تشکر و قدردانی را دارم.
با احترام

بخش اول : اطلاعات عمومی
Your answer
جنسیت :
سن
Your answer
سابقه کار در سازمان فعلی :
Your answer
تحصیلات :
بخش دوم : جایگاه سازمانی
بخش سوم :نظر شما در رابطه با گویه های زیر تا چه میزانی همسو بوده است؟
کاملا مخالف 1
2
3
4
5
6
کاملا موافق7
1-تلاش بیشتری نسبت به آنچه که بطور معمول انتظار می رود برای اطمینان از رسیدن به استقلال انجام می دهم .
2-همیشه در برابر هر نوع فشاری برای حفظ استقلال مقاومت می کنم .
3-در شرایط حاضر همیشه تغییر کمی ایجاد می کنم تا مطمئن باشم مفهوم استقلال حفظ شده است .
4-با اعتقاد محکم به استقلال و دو ری از شرایط تضاد منافع معمولا نفع زیادی حاصل نمی شود .
5-تصمیم به تبعیت و وفاداری به ارزش فاقد استقلال یکی از اشتباهات مسلم من بوده است .
6-وفاداری بسیار کمی به مفهوم استقلال احساس می کنم .
7-مفهوم استقلال حقیقت الهام بخش واقعی من دربهترین شیوه های عملکرد شغلی ام بوده است.
8-واقعا" از اینکه شغلم من را به تجربه استقلال وادار می کند خوشحال هستم .
9-درخصوص مفهوم استقلال با دوستانم تبادل نظر می کنم و آنرا عمل بزرگی برای انجام می دانم .
10-از اینکه به دیگران بگویم مستقل عمل می کنم ، احساس غرور دارم .
11-گاهی کارهایی را انجام می دهم که مورد تایید مدیریت شرکت است ولی حرفه من با آن موافق نیست .
12-هنگام گزارش نقاط ضعف عملکرد های غلط وخلاف قانون جهت پاسخ به درخواست بایستی استانداردهای اخلاق حرفه ای مشخصی را نادیده بگیرم.
13-رویه ها و رفتارهای سازمان من گاهی اوقات برخلاف استانداردهای اخلاق حرفه حسابرسی داخلی است .
14-در صورت اجرای هر دو نقش حسابرسی و خدمات مشاوره ای ، احساس فشار ناشی از تضاد منافع می کنم .
15-ترجیح می دهم برنقش حسابرسی تمرکز داشته باشم و در گیر هرگونه نقش مشاوره ای نشوم.
16- اجرای هر دو نقش حسابرسی و خدمات مشاوره ای برایم به طور همزمان بر خلاف الزامات استاندارد های حرفه ای حسابرسی داخلی خواهد بود .
17-گاهی اوقات اعمالی را انجام می دهم که نبایستی انجام شود (غیر قانونی است)
18-گاهی اوقات اعمالی را انجام می دهم که با ارزش های شخصی ام در تضاد است (غیراخلاقی است)
19-گاهی اوقات اعمالی را انجام می دهم که تجربه اش برایم سخت است (اخراج یک همکار)
20-دستورالعمل های شفاف در بخش های با ریسک بالا در اختیار دارم .
21-سیاست های روشنی در خصوص اختیارات مربوط به معاملات به من ابلاغ شده است .
22-سیاستهای روشن و مکتوبی در خصوص اعمال ممنوعه برایم معین و تدوین شده است .
23-سیاستهای صریحی برای فعالیت های لازم در زمان کشف تخطی ها برایم ارائه شده است .
24-سیاست ها ودستورالعمل های شفافی در خصوص عملکردهای سیستم و آزمونهای آن طراحی و ابلاغ شده است .
25-شیوه ارزیابی کنترل های داخلی برایم واضح و روشن است .
26-هنگام کشف ضعف ها ، عملکرد های غلط و خلاف قانون نحوه عمل برایم واضح و روشن است.
27-در بررسی و اظهارنظر در مورد گزارش مدیران سطوح مختلف که مسئولیت پرداخت منابع مالی را دارند اختیاراتم به خوبی تعریف شده است .
28-در بررسی معاملاتی که توسط مدیران اجرایی تایید شده اند اختیاراتم مشخص شده است .
29-به مصوبات هیات مدیره و اقدامات آنها دسترسی مناسبی دارم .
30-مسئولیت خود درخصوص ارزیابی کنترل های داخلی را به خوبی می شناسم .
31-مسئولیت خود درخصوص برخورد با کشف عملکردهای غلط برایم مشخص شده است .
32-مسئولیت خود درخصوص برخورد با موارد خلاف قانون برایم به روشنی مشخص شده است.
33-هیچگونه شکی درخصوص آنچه استانداردهای حسابرسی داخلی درخصوص کشف نقاط ضعف کنترل های داخلی ، عملکردهای غلط و خلاف قانون از من می خواهند ندارم .
34-معتقدم زمان بررسی هایم بطور مناسب جهت کشف نقاط ضعف کنترل های داخلی ، عملکرد های غلط و موارد خلاف قانون تقسیم بندی شده است .
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms