โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) และการสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านไอทีขั้นพื้นฐาน (Digital Literacy) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
คำนำหน้า *
ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย) *
**โปรดตรวจสอบตัวสะกดให้ถูกต้อง เนื่องจากจะปรากฏในประกาศนียบัตร**
Your answer
Name - Surname (English) *
**โปรดตรวจสอบตัวสะกดให้ถูกต้อง เนื่องจากจะปรากฏในประกาศนียบัตร**
Your answer
เลขประจำตัวนักศึกษา *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
e-Mail Address ที่สามารถติดต่อได้ *
**สำหรับใช้ส่งแจ้ง Username และ Password ในการเข้าระบบ e-Learning**
Your answer
คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต *
โปรดเลือกรอบอบรม Intensive Course และรอบสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านไอทีขั้นพื้นฐาน (Digital Literacy) *
รอบที่ 1 - 3 จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมรอบละไม่เกิน 115 ราย รอบที่ 4 : จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 55 ราย หากมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนดในแต่ละรอบ กองเทคโนโลยีสารสนเทศขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรอบสำหรับผู้ที่ทำรายการเข้าระบบมาลำดับหลัง
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mahidol University. Report Abuse - Terms of Service