Informacja o danych osobowych
Zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000), informujemy, że powierzone firmie PEZMI Marta Idkowiak dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na użytek realizacji zamówionych usług oraz sporadycznie przesyłania treści informacyjnych, promocyjnych, handlowych związanych z działalnością firmy:

1) administratorem danych osobowych jest PEZMI Marta Idkowiak z siedzibą przy ul. Dzielnej 53/19 we Wrocławiu, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,
2) przedstawicielem Administratora jest Marta Idkowiak, e-mail: marta@idkowiak.pl
3) dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania czynności niezbędnych do rzetelnego wykonania usługi konsultacji indywidualnej przez PEZMI oraz przesyłania drogą elektroniczną informacji dotyczących oferowanych przez firmę usług lub informacji o rynku pracy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a. i nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem firm świadczących usługi wsparcia IT dla Administratora.
4) podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. A i B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
5) podanie danych jest niezbędne do zrealizowania usługi, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zrealizowanie usługi,
6) podanie danych jest dobrowolne,
7) posiadają Państwo prawo do:
· żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
· wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,· przenoszenia danych,
· wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
· cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
8) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
9) dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych;
10) dane pozyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania;
11) dane osobowe będą przechowywane przez Administratora: PEZMI Marta Idkowiak
Email *
imię i nazwisko *
Decyzja o przetwarzaniu danych: *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Idkowiak.