แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้สื่อการสอน ตู้ควบคมไฟฟ้า สาธิตการต่อวงจรสตาร์-เดลต้า
ชื่อ - สกุล ห้อง *
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย
เนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียน
ภาพสอดคล้องกับบทเรียน
ความสะดวกในการใช้สื่อออนไลน์
สื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทเรียน
สื่อกระตุ้นการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
เนื้อหาความรู้จากสื่อสามารถนำไปใช้ในประโยชน์ในการศึกษา
ท่านมีความพึงพอใจสื่อโดยรวมเป็นอย่างไร
ความคิดเห็นเพิ่มเติม *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy