Conferència Dret a la Ciutat/Right to the City Conference - Barcelona 05/2018
Des de l'augment dels lloguers i fins l'expulsió sistemàtica dels veïns, ens enfrontem a reptes globals que tenen conseqüències locals. És fonamental obrir el debat, travessar les fronteres per intercanviar experiències i enfortir la resistència. Amb aquest objectiu, la Coalició Internacional de l'Hàbitat (HIC), l'Observatori DESC i la Plataforma Global pel Dret a la Ciutat organitzen un cicle de conferències per recollir diferents punts de vista d'arreu del món per discutir quins són els principals reptes als quals s'enfronten les nostres comunitats a l'hora de garantir el Dret a l'Habitatge i a la Ciutat.

From the rise of rents to the systematic expulsion of neighbors, we are facing global challenges that have local consequences. It is fundamental to open up the debate, going across borders to exchange experiences and strengthen the resistance. With this goal in mind, Habitat International Coalition (HIC), Observatori DESC and the Global Platform for the Right to the City organize a cycle of conferences to gather different points of view from around the world to discuss what are the main challenges our communities are facing in terms of Right to Housing and to the City.

*Ambdues sessions disposaran de traducció al català / Both sessions will have Catalan translation available.

Email address *
Assistiràs a la 1a Taula Rodona: Gentrificació i Expulsió de Veïns el dijous 10 de maig? / Will you attend the 1st Roundtable: Gentrification and Eviction of Neighbours on Thursday May 10? *
Assistiràs a la 2a taula rodona: Regulació del mercat immobiliari i control del lloguer el dijous 17 de maig? / Will you attend the 2nd Roundtable: Regulation of the Housing Market and Rent Control on Thursday May 10? *
Vols rebre informació d'activitats similars a aquesta? / Do you want to receive information about activities similar to this one? *
Submit
This form was created inside of Global Platform for the Right to the City. Report Abuse - Terms of Service