BORANG KAJIAN SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2020
Assalamulaikum dan salam sejahtera,

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) Negeri Selangor sedang berusaha untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan yang diberikan kepada semua pelanggan. Bagi mencapai tujuan tersebut dipohon kerjasama pihak tuan/puan untuk memberi maklumbalas dan cadangan/komen terhadap perkhidmatan yang kami berikan dengan melengkapkan borang soal selidik ini.
BAHAGIAN A: DEMOGRAFI RESPONDEN
Sila tandakan (√) pada ruang yang berkenaan.
Jantina *
Umur *
Kategori Pelanggan *
BAHAGIAN B : PENILAIAN KUALITI PERKHIDMATAN
  Sila tandakan (  ) pada petak yang berkenaan:
1. PERKHIDMATAN MELALUI TELEFON
1
2
3
4
5
a. Layanan cepat dan mesra
b. Ketepatan maklumat yang diberikan.
c. Aduan dan pertanyaan diselesaikan dengan cepat dan berkesan.
Clear selection
2. PERKHIDMATAN DI KAUNTER
1
2
3
4
5
a. Penampilan pegawai di kaunter sopan dan berpewatakan menarik
b. Layanan mesra dan cepat.
c. Ruang tempat menunggu yang kondusif (kaunter, bahan bacaan, tv, dll.).
d. Maklumat yang diberikan tepat.
e. Penerangan yang jelas oleh pegawai yang bertugas
f. Tempoh masa menunggu yang singkat.
Clear selection
3. PERSONEL / KAKITANGAN
1
2
3
4
5
a. Memiliki sikap ramah dan sopan.
b. Menepati masa.
c. Mudah dihubungi dan mengutamakan pelanggan
d. Menggunakan budi bicara semasa membuat keputusan.
e. Bersikap terbuka menerima pandangan dan kritikan pelanggan
f. Bersedia mendengar dan memahami perkara yang dibangkitkan oleh pelanggan.
g. Yakin dan percaya kepada pegawai yang menyelesaikan urusan.
Clear selection
4. BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN
1
2
3
4
5
a. Mudah diperolehi.
b. Mudah difahami dan senang diisi
c. Arahan yang jelas.
Clear selection
5. PENYAMPAIAN KUALITI PERKHIDMATAN
1
2
3
4
5
a. Menawarkan perkhidmatan yang memenuhi kehendak dan ekspektasi pelanggan.
b. Responsif terhadap kehendak dan keperluan pelanggan.
c. Pegawai yang kompeten dan berpengetahuan dalam menjalankan tanggungjawab.
Clear selection
6. KESELURUHAN
1
2
3
4
5
Kualiti perkhidmatan yang disediakan oleh JPS sangat memuaskan.
Clear selection
BAHAGIAN C : MAKLUMAT AM
Sila tandakan (√) pada ruang yang berkenaan.
Perkara
Ya
Tidak
1. Adakah anda pernah melayari laman web dan media sosial JPS (Facebook, Twitter, dll.)?
2. Adakah anda faham mengenai fungsi utama JPS?
3. Adakah anda tahu kepentingan menjaga sumber air?
4. Adakah capaian ke laman web dan media sosial JPS mudah di akses?
Adakah maklumat yang disampaikan oleh pihak JPS lengkap, jelas dan mudah difahami?
Clear selection
PANDANGAN DAN CADANGAN
Apakah cadangan anda untuk menambahbaik JPS sebagai sebuah tempat kerja yang kondusif
Terima kasih di atas komen/ maklumbalas anda. Sila hubungi 03-5544 7785 (Cik Madelina Anak Cosmas Panggie), 03-5544 7586 (Pn. Nurul Faseha) di Bahagian Korporat JPS Negeri Selangor sekiranya terdapat sebarang pertanyaan.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy