Přeshraniční přenos znečištění ovzduší Česká republika – Slovenská republika
Vážená paní, vážený pane,

věnujte prosím několik minut vyplnění tohoto dotazníku.

Cílem je zjistit informovanost o kvalitě ovzduší v příhraničním beskydském regionu a o přeshraničním přenosu znečištění mezi Českou a Slovenskou republikou po realizaci projektu: „Společná studie pro zachování životního prostředí zaměřená na zkoumání příčin zhoršené kvality ovzduší v československém příhraničí Moravskoslezského a Žilinského kraje“ (kód ITMS 22420220032) financovaného z Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, jehož řešiteli jsou Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Žilinská univerzita v Žilině.

Více na: http://apcs.vsb.cz/.
1. Podle územního členění Vaše obec spadá pod obec s rozšířenou působností: *
2. Jaká je vaše role v obci? *
3. Je ve vaší obci nějaká stanice měření znečištění ovzduší? *
4. Jaká je kvalita ovzduší ve vaší obci? *
5. Jaké zdroje* nejvýznamněji ovlivňují kvalitu ovzduší ve vaší obci? *
(*Pozn.: Zdroj znečišťování ovzduší je zařízení nebo činnost, které do ovzduší vnášejí nežádoucí škodliviny (znečišťující látky), např.: tovární komín (průmyslový zdroj), výfuk automobilu (doprava), komín rodinného domku (lokální topeniště) atp.)
6. Jaký je podíl přenosu znečištění ze Slovenska na kvalitě ovzduší ve vaší obci? *
7. Cítíte se být o kvalitě ovzduší ve vaší obci dostatečně informování? (Zvolte na stupnici od 1 do 5.) *
8. Podělte se s námi o váš názor na kvalitu ovzduší (není povinné):
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy