Přeshraniční přenos znečištění ovzduší Česká republika – Slovenská republika

Vážená paní, vážený pane,

věnujte prosím několik minut vyplnění tohoto dotazníku.

Cílem je zjistit informovanost o kvalitě ovzduší v příhraničním beskydském regionu a o přeshraničním přenosu znečištění mezi Českou a Slovenskou republikou po realizaci projektu: „Společná studie pro zachování životního prostředí zaměřená na zkoumání příčin zhoršené kvality ovzduší v československém příhraničí Moravskoslezského a Žilinského kraje“ (kód ITMS 22420220032) financovaného z Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, jehož řešiteli jsou Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Žilinská univerzita v Žilině.

Více na: http://apcs.vsb.cz/.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image