แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจการใช้สื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ฐานข้อมูล Science Direct
ประจำปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
โปรดระบุ ชื่อ-สกุล ของผู้ทำแบบทดสอบ (พร้อมคำนำหน้า เช่น นาย นางสาว)
Your answer
โปรดระบุ รหัสนักศึกษา ของผู้ทำแบบทดสอบ
Your answer
ส่วนที่ 2 จงตอบคำถามข้อ 1-10 โดยใช้ภาพที่ 1 และ 2 ด้านล่าง
* โปรดเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
Figure 1. Science Direct
ผลลัพธ์การสืบค้น
1. ฐานข้อมูลที่ทำการสืบค้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้าง
1 point
2. จุดเด่นของฐานข้อมูลนี้นอกจากเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่แล้ว อีกอย่างหนึ่ง คืออะไร
1 point
3. จากภาพที่ 1 ผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้น มีจำนวนเท่าใด
1 point
4. จากภาพที่ 1 ผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้น มีเอกสารในปี 2014 จำนวนเท่าใด
1 point
5. จากภาพที่ 1 ผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้น ใช้คำสืบค้นใด
1 point
6. จากภาพที่ 1 การแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้น ใช้การจัดเรียงข้อมูลแบบใด
1 point
Figure 2. Science Direct
รายละเอียดบรรณานุกรม
7. จากภาพที่ 2 เอกสารที่แสดงรายละเอียด ผู้แต่งมีจำนวนกี่คน
1 point
8. จากภาพที่ 2 บทความได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชื่อว่าอะไร
1 point
9. จากภาพที่ 2 จำนวนครั้งของการถูกอ้างอิงของบทความนี้คือ
1 point
10. จากภาพที่ 2 บทความแนะนำสำหรับบทความนี้ ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน ในลำดับที่ 3 ตีพิมพ์ในปีใด
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms