Evaluace školy - dotazník pro žáky

Vážení žáci,
naše škola je prostředí, které dobře znáte. Vaše názory mohou přispět ke zjištění případných nedostatků a ke zlepšení života v naší škole. Zamyslete se prosím nad uvedenými tvrzeními, která mohou souviset s naší školou a s tím, co se v ní děje. Posuzujte celou naši školu, všechny učitele i spolužáky. Zvažte a rozhodněte se, zda s určitým názorem nebo situací můžete rozhodně souhlasit, spíše souhlasit, spíše nesouhlasit anebo rozhodně nesouhlasit. Je důležité, abyste se vyjádřil(a) ke každému tvrzení. Vyplňte prosím také údaje na konci dotazníku. Všechny odpovědi jsou anonymní. Vyplňování celého dotazníku nezabere více jak 10 minut. Za vyplnění dotazníku děkuji.
Mgr. Jan Tůma, ředitel ZŠ Zlonice
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question