טופס התענינות לקייטנת מייקרים צעירים - קיץ 2019

טופס זה אינו מחייב עד ליום הראשון לקייטנה. מלאו את הפרטים על מנת שנוכל להתארגן בהתאם ונעדכן אתכם לקראת סוף שנת הלימודים
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  הצהרת בריאות

  ידוע לי כי מסמך זה הינו זמני וקבלה רשמית תשלח אלי לאחר בדיקת טופס זה ואישורו ורק אז תאושר כניסת בני/בתי לפעילות ויובטח מקומו/ה. • הנני מאשר/ת כי לבני/בתי אין מגבלות רפואיות המונעות ממנו להשתתף בכל פעילויות הקייטנה, כולל פעילות גופנית ומשחקים. השתתפות הילד בקייטנות מותנית בחתימת ההורה על טופס הצהרה זה והינה על פי התקנון הפעילות.
  This is a required question

  כללי הרשמה

  ההרשמה ע"פ תקנון קייטנות וכפופה לחתימת הורה . 1.אם לא יפתח המחזור המועדף תהיה לנרשם זכות לקבל את מלוא כספו בחזרה. 2.פתיחת המחזורים תלויה במס' נרשמים מינימאלי, מספר המקומות בכל מחזור מוגבל. 3.לאחר תחילת הפעילות לא יתקבלו ביטולים ולא יוחזרו כספים מכל סיבה שהיא (כולל מחלה או היעדרות). 4..ניתן לשלם ב-2 תשלומים שווים, ללא ריבית (בצקים). ניתן להירשם טלפונית, בפקס. 6.יתכנו שינויים ו/או תוספות בתכניות לימודים והפעילויות בהתאם לנסיבות. 7 הנהלת הקייטנה משאירה לעצמה את הזכות להפסיק פעילותו של ילד, שהתנהגותו ו/או מעשיו שלו או של הוריו יפריעו למהלך התקין של הפעילות. בנסיבות אלו יינתן החזר יחסי בהתאם לנוכחות. 8.אבידות – אין ההנהלה אחראית בכל צורה שהיא עבור אבדן ו/או נזק שייגרמו לפרטי ציוד אישיים. 9.ההשתתפות בפעילות בכפוף לתקנון ההרשמה וחתימה על הצהרת ההורה. 10.להנהלת הקייטנה שמורה הזכות לשינויים ו/או תוספות לתכניות, בהתאם לנסיבות. 11. מנהלי הקייטנה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את השתתפותו של ילד,שהתנהגותו / מעשיו יפריעו למהלך תקין של הפעילות או יסכנו ילדים אחרים .
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question