Zgłoszenie do XII Festiwalu Patriotycznego w Pamiątce (2020)
Uczestników zgłasza nauczyciel pracujący w danej placówce. DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA WYPEŁNIAMY KOLEJNY FORMULARZ. Wypełniając zgłoszenie prosimy uważnie czytać pytania i komunikaty.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (WE) /dalej rozporządzenie ogólne/ informuję, iż:I
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im Anieli i Wojciecha Górskich
z siedzibą w Pamiątce reprezentowana przez Dyrektora Panią Iwonę Niegowską.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Katarzynę Suwarską. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych można skontaktować się z inspektorem : listownie pod adresem siedziby Administratora lub pod adresem email: inspektor@tarczyn.pl;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i promowania XII Festiwalu Patriotycznego w Pamiątce.
4. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody , /art. 6 ust 1 pkt a rozporządzenia ogólnego /, a podanie tych danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Pozyskane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany ( przez system internetowy Administratora) wyłącznie w celach związanych z promocją i organizacją XII Festiwalu Patriotycznego.
Mają Państwo prawo do:
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania,
prawo wniesienia sprzeciwu,
przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia oraz przekazania danych osobowych w trybie art. 17 ust 1 ogólnego rozporządzenie /gdy przetwarzanie jest zautomatyzowane/,
mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.;
Email address *
Nazwa i adres szkoły *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy