მუნიციპალური ააიპ-ების შეერთებისას მხოლოდ იმდენი შტატი უნდა დარჩეს, რამდენიც ააიპ-ის გამართულად ფუნქციონირებისთვის არის საჭირო?
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.