แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย และเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy